tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

BIP OIL Władze, struktura Komisje problemowe 7-ej kadencji
Komisja ds Lekarzy Dentystów

Komisja ds. Lekarzy Dentystów 7-kadencji

2014-02-02 17:02 Marcin Czapp

Skład komisji:

 1. Ruchała – Tyszler Agnieszka - Przewodniczący
 2. Baczyński Paweł
 3. Bąkowska – Cieciórska Irena
 4. Białek Małgorzata
 5. Ciszewska Jadwiga
 6. Domańska – Wiktor Maria
 7. Górski Maciej - Zastępca Przewodniczącego
 8. Kozłowski Adam
 9. Lassocińska Krystyna
 10. Lisak Kaja - członek Prezydium Komisji
 11. Małecka Iwona
 12. Markowicz Jan
 13. Matysiak Anna
 14. Nowińska Agnieszka
 15. Rawski Paweł
 16. Szydłowska Małgorzata- Sekretarz
 17. Szymczak Jerzy - członek Prezydium Komisji
 18. Teodorczyk Halina
 19. Tomasik Małgorzata
 20. Toporowska Bogumiła
 21. Tyszler £ukasz
 22. Urbańska Beata - członek Prezydium Komisji