tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

BIP OIL Władze, struktura Komisje problemowe 5-ej kadencji Komisja ds Współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia, Administracją Publiczną i Środowiskami Medycznym

Komisja ds. Współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia, Administracją Publiczną i Środowiskami Medycznym

2008-03-01 21:03 Marcin Czapp