tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

BIP OIL Władze, struktura Komisje problemowe 4-ej kadencji
Komisja etyki lekarskiej

Komisja etyki lekarskiej

2004-06-06 21:06 Marcin Czapp
Przewodniczący komisji
Krzysztof Jach

Członkowie komisji
1. Bogusław Kompf
2. Krystyna Lisiecka
3. Andrzej Minkowski
Pracownik biura obsługujący komisję
1.
2.