tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

BIP OIL Władze, struktura Komisje problemowe 4-ej kadencji Komisja ds współpracy międzynarodowej

Komisja ds. współpracy międzynarodowej

2004-06-06 21:06 Marcin Czapp
Przewodniczący komisji
Zygmunt Niedźwiedź

członkowie komisji
2. Tomasz Grodzki
sekcja ds. integracji z Unią Europejską
3. Maksymilian Mikee
4. Jacek Siwulski
5. Jerzy Szymczak
Pracownik biura obsługujący komisję
1.
2.