tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

BIP OIL Aktualności Akcja protestacyjna

list do organizacji studenckich w akademiach medycznych

2006-04-25 21:32 Marcin Czapp

Do wszystkich studentów Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie,

Za pośrednictwem organizacji studenckichSzanowni Państwo,

Nasze młodsze Koleżanki i Koledzy,


Jak wiecie, od pewnego czasu trwa niespotykana mobilizacja środowisk medycznych, które postanowiły wspólnie zaprotestować wobec władz RP przeciwko wyzyskowi ekonomicznemu pracowników ochrony zdrowia w naszym Kraju.


Elementem tego protestu jest strajk lekarzy na Podkarpaciu, organizowany przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy. Związek przygotowuje się też do strajku ogólnopolskiego. Obecnie jesteśmy na etapie tzw. sporu zbiorowego, prowadzonego przez poszczególne organizacje zakładowe związku. Przeprowadzenie procedury sporu jest warunkiem koniecznym aby można było ogłosić legalny strajk.


W dniu 07 kwietnia br. miał miejsce dzień ogólnopolskiego protestu pracowników służby zdrowia, polegający na wzięciu przez nich „urlopu na żądanie” i pracy zakładów opieki zdrowotnej jak w dzień świąteczny. Masowość tego protestu potwierdziła, że niezadowolenie personelu medycznego z wynagrodzeń jest w Polsce powszechne.


Kolejny taki dzień ogólnopolskiego protestu został zaplanowany na 10 maja 2006r. W tym dniu w Sejmie planowana jest debata na temat służby zdrowia. Tym razem protest ma mieć charakter nie tylko dnia wolnego „na żądanie”, ale także demonstracji personelu medycznego w Warszawie. Jest oczywiste, że w przypadku takiej demonstracji czynnikiem najważniejszym jest jej liczebność. W demonstracji mają wziąć udział lekarze, pielęgniarki, położne, technicy medyczni i inni pracownicy służby zdrowia. Zwracamy się do Was z prośbą o wzięcie udziału w tej manifestacji. Sprawy o które walczymy z pewnością nie są Wam obojętne. To również o Waszą przyszłość jest ta walka.


Osoby zainteresowane udziałem w ogólnopolskiej demonstracji środowisk medycznych w Warszawie w dniu 10 maja br. prosimy o zgłoszenie się do Okręgowej Izby Lekarskiej (tel. 091487 4936 pani Małgorzata Czapp), gdzie będzie się znajdował wspólny komitet lekarski protestu (skupiający związek zawodowy i samorząd lekarski). Wszystkie koszty Waszego udziału w demonstracji zostaną pokryte przez komitet organizacyjny. Okażcie swoją solidarność ze swoimi starszymi koleżankami i kolegami. Włączcie się do walki również o swoje sprawy.


Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie