tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

BIP OIL Aktualności Wybory 9-ej kadencji Dokumenty

OBWIESZCZENIE Nr 4/2022/IX-OKW o wynikach wyborów na stanowiska w ramach Okręgowego Sądu Lekarskiego Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie IX kadencji (2022-2026)

2022-05-29 20:19 Marcin Czapp

OBWIESZCZENIE  Nr 4/2022/IX-OKW
Okręgowej Komisji Wyborczej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
z dnia 26 maja 2022 r.
o wynikach wyborów na stanowiska w ramach Okręgowego Sądu Lekarskiego Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie IX kadencji (2022-2026)

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1342), 
oraz § 45 ust. 1 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, stanowiącego załącznik do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych (obwieszczenie Nr 7/16/VII Prezesa NRL z dnia 14 lipca 2016 r.), obwieszczam, co następuje:

§ 1.

W wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu 17 maja 2022 r. na stanowiska w ramach Okręgowego Sądu Lekarskiego Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie IX kadencji (2022-2026): 

  1. Przewodniczącym Okręgowego Sądu Lekarskiego w Szczecinie została wybrana:
    Frączak Bogumiła (lek. dent.)
  2. Zastępcami Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego w Szczecinie zostali wybrani:
    Dziewanowski Krzysztof (lek.)
    Lassocińska Krystyna (lek. dent.)

 

 

 
Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
dr n. med. Hubert Bogacki