tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

BIP OIL Aktualności Wybory 9-ej kadencji Dokumenty

OBWIESZCZENIE Nr 2/2022/IX-OKW w sprawie wygaśnięciu mandatu delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie na okres IX kadencji oraz mandatu członka Okręgowego Sądu Lekarskiego Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie na okres IX

2022-05-19 21:15 Marcin Czapp

OBWIESZCZENIE  Nr 2/2022/IX-OKW
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
z dnia 16 maja 2022 r.
w sprawie wygaśnięciu mandatu delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie na okres IX kadencji oraz mandatu członka Okręgowego Sądu Lekarskiego Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie na okres IX kadencji 

Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1342), § 45 ust. 3 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, stanowiącego załącznik do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych (obwieszczenie Nr 7/16/VII Prezesa NRL z dnia 14 lipca 2016 r.) oraz uchwały nr 6/2022/IX-OKW Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia  mandatu delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie na okres IX kadencji oraz mandatu członka Okręgowego Sądu Lekarskiego Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie na okres IX kadencji, obwieszczam, co następuje:

§ 1.

Obwieszcza się wygaśnięcie uzyskanego przez dr n. med. Henryka Smulskiego mandatu delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie na okres IX kadencji oraz mandatu członka Okręgowego Sądu Lekarskiego Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie na okres IX kadencji. 


Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
dr n. med. Hubert Bogacki