tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

BIP OIL Aktualności Wybory 9-ej kadencji Dokumenty

Uchwała Nr 61/2021/VIII w sprawie ustalenia liczby mandatów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie IX kadencji

2021-06-24 22:52 Marcin Czapp
Uchwała Nr 61/2021/VIII
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie
z dnia 23 czerwca 2021 r.
 
 
w sprawie ustalenia liczby mandatów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie IX kadencji 
 
Na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 965 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 3 „Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych”, stanowiącego załącznik do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych (obwieszczenie Nr 7/16/VII Prezesa NRL z dnia 14 lipca 2016 r.) z późn. zm, na wniosek z dnia 22 czerwca 2021 r. Okręgowej Komisji Wyborczej w Szczecinie, Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie uchwala, co następuje: 
 
 
§ 1.
 
  1. Ustala się liczbę 165 mandatów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie IX kadencji, w tym:
    lekarze – 125 mandatów i lekarze dentyści - 40 mandatów.
  2. Liczbę mandatów dla delegatów lekarzy i lekarzy dentystów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie IX kadencji w poszczególnych rejonach wyborczych, określa załącznik nr 1 do uchwały.
 
 
§ 2.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej   Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie   w Szczecinie
dr n. med. Grzegorz Czajkowski   dr n. med. Magda Wiśniewska

 

Załącznik