tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

BIP OIL Aktualności Wybory 9-ej kadencji Dokumenty

KOMUNIKAT w sprawie publikacji imiennych list członków rejonów wyborczych na okres IX kadencji i zmiany rejonu wyborczego

2021-04-30 23:39 Marcin Czapp

KOMUNIKAT
Okręgowej Komisji Wyborczej w Szczecinie
z dnia 30 kwietnia 2021 r.

w sprawie publikacji imiennych list członków rejonów wyborczych na okres IX kadencji i zmiany rejonu wyborczego


Dnia 28 kwietnia 2021r. Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie, na wniosek Okręgowej Komisji Wyborczej w Szczecinie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia podziału Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie na rejony wyborcze na okres IX kadencji 2022-2026. Na jej podstawie OKW w Szczecinie ustaliła imienne listy członków rejonów wyborczych - lekarzy i lekarzy dentystów uprawnionych do głosowania.

Imienne wykazy wszystkich rejonów wyborczych zostały opublikowane 30 kwietnia 2021r. w Biuletynie Informacji Publicznej OIL w Szczecinie:
https://www.oil.szczecin.pl/bip/207/rejony-wyborcze.
Dostępne są one również w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.
Dodatkowo do wszystkich członków OIL w Szczecinie uprawnionych do głosowania zostanie w najbliższych dniach wysłana pocztą informacja o przyporządkowaniu do konkretnego rejonu wyborczego.


Informujemy o możliwości zmiany rejonu wyborczego.
W takim przypadku należy dostarczyć do Okręgowej Komisji Wyborczej w Szczecinie 
w nieprzekraczalnym terminie 30 dni liczonych od daty opublikowania imiennych list rejonów wyborczych w BIP OIL w Szczecinie  (decyduje data wpływu):
    • pocztą - na adres: 71-332 Szczecin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 11 
lub 
    • osobiście   
pisemnie wypełniony wniosek, zgodnie ze wzorem opublikowanym poniżej.

Zgodnie z wytycznymi Krajowej Komisji Wyborczej w celu zapewnienia większej wiarygodności podpisu składanego pod wnioskiem prosimy o umieszczenie również imiennej pieczątki .

 

Lek. Wiesław Kupiński
Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej 
w Szczecinie


Wzór wniosku o przeniesienie do innego rejonu wyborczego i wpisanie na listę tego rejonu  (do pobrania)