tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

BIP OIL Władze, struktura Komisje problemowe 8-ej kadencji Komisja ds. Kontaktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, Administracją Publiczną i Środowiskami Medycznymi

Komisja ds. Kontaktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, Administracją Publiczną i Środowiskami Medycznymi

2019-10-16 21:10 Marcin Czapp
  1. Czajkowski Zenon– Przewodniczący
  2. Cyprys Sławomir
  3. Domańska-Wiktor Maria
  4. Pietrzak Mariusz

 

Pracownik zajmujący się sprawami Komisji:
 Lidia Borkowska (91) 487 49 36 wew. 104