tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

BIP OIL Władze, struktura Komisje problemowe 8-ej kadencji Komisja ds. Rejestracji Praktyk Prywatnych

Komisja ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu

2019-10-16 20:10 Marcin Czapp
  1. Urbańska Beata – Przewodniczący
  2. Białek Małgorzata
  3. Szymańska Monika
  4. Załęska Alina

 

Pracownik zajmujący się sprawami Komisji:
Sylwia Chudoba (91) 487 49 36 wew. 112