tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Władze i struktura Izby Komisje Problemowe i Koła
Komisja Finansowa

Komisja Finansowa

1. Malecha Janusz – Przewodniczący
2. Cyprys Sławomir
3. Kozłowski Adam