tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Sprawy lekarzy dentystów

Sprawy lekarzy dentystów

 

Ankieta dotycząca kształtu Samorządu Lekarskiego - analiza wyników

 

 


 

Apel nr 4/2016/VII ORL w Szczecinie z dnia 23.11.2016r.


Apel nr 3


Apel nr 2

 


Stanowisko nr 3/2016


 

Badania opinii pt.: „Lekarze Stomatolodzy 2016”

Poniżej zamieszczamy komunikat NIL w sprawie badania opinii pt.: „Lekarze Stomatolodzy 2016”
Wyjaśniamy, że
zaproszenia do wypełnienia ankiety, o której mowa w komunikacie wysłane zostały z NIL e-mailem i Pocztą Polską do wylosowanych lekarzy dentystów.
Ewentualne pytania prosimy kierować do NIL - tel: 22/ 559 13 44

„Lekarze Stomatolodzy 2016”

Komisja Stomatologiczna NRL oraz Ośrodek Studiów Analiz i Informacji NIL  rozpoczynają w lipcu ogólnopolskie badanie opinii pt.: „Lekarze Stomatolodzy 2016”. Celem badania jest opisanie najważniejszych cech polskiej praktyki stomatologicznej, poznanie sytuacji środowiska lekarzy dentystów oraz poznanie opinii w kwestiach związanych zarówno z kształceniem, satysfakcją zawodową, jak i różnymi problemami, z którymi stomatolodzy stykają się w codziennej pracy. 
Wyniki badania będą wykorzystywane w podejmowanych przez samorząd działaniach na rzecz poprawy warunków wykonywania zawodu lekarza dentysty. Aby wyniki badania możliwie pełnie pokazywały opinie ogółu lekarzy dentystów w Polsce, udział każdej zaproszonej do badania osoby jest bardzo ważny. Bardzo prosimy wszystkie osoby, które otrzymają takie zaproszenie o wypełnienie ankiety. Będziemy bardzo wdzięczni za Państwa udział w badaniu.

Komisja Stomatologiczna NRL

Ośrodek Studiów Analiz i Informacji NIL

 


 

Wiceprezes ORL w Szczecinie i Przewodnicząca Komisji Stomatologicznej ORL w Szczecinie dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler skierowała pismo do Prezesa NRL w sprawie planu finansowego NFZ na 2017 rok

więcej/upload/files/KMBT22220160714154852.pdf

 


 

Lekarz dentysta prowadzący działalność gospodarczą (poruszona tematyka - obowiązki rejestracyjne,  prawa i obowiązki wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ograniczenia kontroli prowadzonej w gabinecie) mec. Maria Rachwał-Frankowska