tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Władze i struktura Izby Komisje Problemowe i Koła Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji

Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji

 1. Czajkowski Grzegorz – Przewodniczący
 2. Baczyński Paweł
 3. Cyprys Sławomir
 4. Ey – Chmielewska Halina
 5. Lewandowski Maciej
 6. Mrożewski Maciej
 7. Ptak Karol
 8. Rękawek Krzysztof
 9. Sierant Cezary
 10. Szymczak Jerzy
 11. Teodorczyk Halina
 12. Zarzycki Mariusz
 13. Żebrowski Wojciech
 14. Chruściel Mieczysław