tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Władze i struktura Izby Komisje Problemowe i Koła
Komisja Etyki Lekarskiej

Komisja Etyki Lekarskiej

  1. Sulikowski Tadeusz – Przewodniczący
  2. Mączka Magdalena
  3. Ruchała-Tyszler Agnieszka
  4. Wiatrow Jerzy.