tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Ogłoszenia Badanie dot. postrzegania leków opioidowych oraz kannabinoidowych wśród lekarzy

Badanie dot. postrzegania leków opioidowych oraz kannabinoidowych wśród lekarzy

dodano 3 sierpnia 2020 w kategorii Inne

Grupa badawcza:  „OBSERWATORIUM – odpowiedzialne leczenie bólu” prowadzona przez Hospicjum Onkologiczne Św. Krzysztofa w Warszawie prowadzi anonimowe badanie ankietowe dotyczące nastawienia do leków kannabinoidowych (tzw. "medycznej marihuany") oraz opioidowych. Badanie jest częścią grantu przyznanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, określonym w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 Zadanie 2.5 pkt 15 Narodowego Programu Zdrowia: Wspieranie badań naukowych w obszarze problemu narkotyków i narkomanii. Otrzymaliśmy zgodę Komisji Bioetycznej (oświadczenie KB z dnia 03 lutego 2020 AKBE/22/2020).

Celem ankiet jest gromadzenie faktów i dokonywanie analiz wydarzeń wpływających na dostępność leków przeciwbólowych sporządzonych na bazie substancji kontrolowanych, a z drugiej strony, przeciwdziałanie i zwalczanie niekorzystnych zachowań polegających na niewłaściwym, pozamedycznym stosowaniu tych samych substancji w Polsce. Badanie prowadzone jest wśród lekarzy, pielęgniarek oraz pacjentów – w każdym przypadku za pomocą dedykowanej ankiety.

 Udział w badaniu jest całkowicie dobrowolny, a uczestnicy pozostają anonimowi.  Wypełnienie ankiety dotyczącej kannabinoidów powinno zająć do 10 minut, natomiast opioidowej – 15 min.

Mamy świadomość odpowiedzialności, jaka spoczywa na lekarzach w racjonalnym wytyczaniu kierunków rozwoju  i utrzymywaniu równowagi tego „rynku”, odwołujemy się więc do Naszego środowiska o współpracę w wyrażaniu opinii, sygnalizowaniu potrzeb i zauważanych nieprawidłowości. Aby jednak wyniki badania były reprezentatywne dla polskich lekarzy jest bardzo istotne, aby w badaniu swojego głosu udzieliła jak największa liczba lekarzy różnych specjalności.

 

Ankieta kannabinoidowa dla lekarzy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZ0w5NsUT59OWXCgO5mHUSVbllX5PRGkALOMmQT8JG-r8lfw/viewform?usp=sf_link

Ankieta opioidowa dla lekarzy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbEC65v3LiWDMc2NRZnWw5tBVjOP2fehXk1Aa9PgYxNF1BZg/viewform?usp=sf_link

‹ wróć do listy wszystkich ogłoszeń w tej kategorii