tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Załatw sprawy Zgłoszenia na LEK, LDEK i PES

Zgłoszenia na LEK, LDEK i PES

Z dniem 1 maja 2017r. weszły w życie nowe przepisy zmieniające zasady zgłaszania się lekarzy i lekarzy dentystów do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK), Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK) i Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES), oraz zasady składania tego ostatniego egzaminu.

Zgłoszenia na ww. egzaminy przyjmowane są WYŁĄCZNIE za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).

W celu dokonania zgłoszenia, należy założyć konto w systemie SMK (zgłoszenie dokonywane będzie wirtualnie, za pośrednictwem strony internetowej https://smk.ezdrowie.gov.pl/)

Podręcznik użytkownika SMK - Wniosek o nadanie uprawnień rola Absolwent/Student, The user's Guide for Graduates

Instrukcja dla ABSOLWENTA oraz STUDENTA Uczelni Medycznej

Podręcznik użytkownika - wniosek o nadanie uprawnień rola Lekarz Lekarz dentysta

Instrukcja dla CZŁONKA Izby Lekarskiej

Instrukcja wnioskowania w SMK o LEK/LDEK , The user's guide - Applications for LEK_LDEK

Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) przyjmuje wnioski o LEK, LDEK tylko do dnia 15 lipca (sesja jesienna) oraz do dnia 30 listopada (sesja wiosenna).

Ponieważ ww. wniosek można przesłać do CEM dopiero po zweryfikowaniu przez właściwą izbę lekarską tożsamości i uprawnień KAŻDEGO ABSOLWENTA lub STUDENTA (oraz tych członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, którzy zdecydują się na zalogowanie do aplikacji SMK poprzez opcję: login/hasło i złożenie wniosku papierowego), PROSIMY O MOŻLIWIE JAK NAJWCZEŚNIEJSZE SKŁADANIE „WNIOSKÓW O MODYFIKACJĘ UPRAWNIEŃ” (POPRZEZ SYSTEM MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA-SMK) W IZBIE, TAK, ABY DO WW. TERMINU ZDĄZYĆ WYSŁAĆ SWÓJ WNIOSEK DO CEM.

W  sesji jesiennej wnioski o przystąpienie do PES składa się w terminie od 1 maja do 31 lipca. Oznacza to, że wszystkie czynności, których musi dokonać składający wniosek lekarz, Wojewoda i Konsultant Krajowy, muszą zostać wykonane w tym przedziale czasowym. W związku z powyższym, osoby planujące przystąpić do PES w sesji jesiennej powinny rozpocząć opisaną poniżej procedurę (w szczególności założyć konto w SMK i złożyć w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim dokumenty wraz z wnioskiem o potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego) z odpowiednim wyprzedzeniem.

Prosimy pamiętać, że zarówno Wojewoda jak i Konsultant Krajowy mają po 14 dni na wykonanie należących do ich kompetencji czynności. Oznacza to, że przy maksymalnym wykorzystaniu wskazanych terminów ustawowych, proces uzyskania potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji może trwać ponad miesiąc!!

Podręcznik użytkownika - wniosek o egzamin specjalizacyjny PES

Instrukcja zgłaszania wniosków o PES

Podręcznik użytkownika - Wnioskowanie o rozpoczęcie specjalizacji