tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Załatw sprawy Zgłoszenia na LEK, LDEK i PES

Zgłoszenia na LEK, LDEK i PES

Na podstawie art. 14a ust. 5a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514 i 567), w związku z możliwością wystąpienia  opóźnienia w ukończeniu studiów przez studentów VI roku kierunku lekarskiego i V roku kierunku lekarsko-dentystycznego, wynikającego z zawieszenia działalności szkół wyższych wprowadzonego w celu zwalczania epidemii wirusa SARS-CoV-2 

Minister Zdrowia przedłużył termin na składanie zgłoszeń do Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego, które odbędą się we wrześniu 2020 r. - do dnia 31 lipca 2020 r.

komunikat

wszystkie terminy - szczegóły na stronie CEM
https://www.cem.edu.pl/covid19.php

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z dniem 1 maja 2017r. weszły w życie nowe przepisy zmieniające zasady zgłaszania się lekarzy i lekarzy dentystów do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK), Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK) i Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES), oraz zasady składania tego ostatniego egzaminu.

Zgłoszenia na ww. egzaminy przyjmowane są WYŁĄCZNIE za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).

W celu dokonania zgłoszenia, należy założyć konto w systemie SMK (zgłoszenie dokonywane będzie wirtualnie, za pośrednictwem strony internetowej https://smk.ezdrowie.gov.pl/)

Instrukcja dla ABSOLWENTA Uczelni Medycznej

Instrukcja dla CZŁONKA Izby Lekarskiej

Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) przyjmuje wnioski od lekarzy, lekarzy dentystów o LEK, LDEK tylko do dnia 15 lipca włącznie.

Ponieważ ww. wniosek można przesłać do CEM dopiero po zweryfikowaniu przez właściwą izbę lekarską tożsamości i uprawnień KAŻDEGO ABSOLWENTA, (oraz tych członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, którzy zdecydują się na zalogowanie do aplikacji SMK poprzez opcję: login/hasło i złożenie wniosku papierowego), PROSIMY O MOŻLIWIE JAK NAJWCZEŚNIEJSZE SKŁADANIE „WNIOSKÓW O MODYFIKACJĘ UPRAWNIEŃ” (POPRZEZ SYSTEM MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA-SMK) W IZBIE, TAK, ABY DO WW. TERMINU ZDĄZYĆ WYSŁAĆ SWÓJ WNIOSEK DO CEM.

W  sesji jesiennej wnioski o przystąpienie do PES składa się w terminie od 1 maja do 31 lipca. Oznacza to, że wszystkie czynności, których musi dokonać składający wniosek lekarz, Wojewoda i Konsultant Krajowy, muszą zostać wykonane w tym przedziale czasowym. W związku z powyższym, osoby planujące przystąpić do PES w sesji jesiennej powinny rozpocząć opisaną poniżej procedurę (w szczególności założyć konto w SMK i złożyć w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim dokumenty wraz z wnioskiem o potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego) z odpowiednim wyprzedzeniem.

Prosimy pamiętać, że zarówno Wojewoda jak i Konsultant Krajowy mają po 14 dni na wykonanie należących do ich kompetencji czynności. Oznacza to, że przy maksymalnym wykorzystaniu wskazanych terminów ustawowych, proces uzyskania potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji może trwać ponad miesiąc!!

Instrukcja zgłaszania wniosków o PES