tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Załatw sprawy Terminy obowiązkowych szkoleń dla LEKARZY stażystów 2017/2018

Terminy obowiązkowych szkoleń dla LEKARZY stażystów 2017/2018

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIA DLA LEKARZY STAŻYSTÓW
2017/2018

Kurs podsumowujący zagadnienia ujęte w programie z zakresu medycyny ratunkowej odbywać się będzie w niżej wymienionych terminach:

 • 25.06.2018r. godz. 8.30 – 20.30, Klinika  Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej SPSK nr 1 ul. Unii Lubelskiej 1, IV piętro sala 8 b,
 • 10-11.09.2018r. godz. 8.30 – 16.30, budynek Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Wyzwolenia 105, sala nr 301.
 • 17-18.09.2018r. godz. 8.30 – 16.30, budynek Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Wyzwolenia 105, sala nr 301.
 • 24-25.09.2018r. godz. 8.30 – 16.30, budynek Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Wyzwolenia 105, sala nr 301.

Kurs ten lekarz stażysta odbywa wyłącznie po ukończeniu stażu cząstkowego z zakresu medycyny ratunkowej. W związku z powyższym każdy lekarz stażysta zobowiązany jest do wpisania się w Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie (pokój nr 3) na listę uczestników kursu w jednym z w/w terminów. Liczba miejsc w każdym z terminów ograniczona.

 

MIEJSCA STAŻOWE:

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY w Szczecinie
lokalizacja ul. Arkońska 4

LEKARZE STAŻYŚCI, KTÓRYCH NAZWISKA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ NA LITERY OD A DO R:

 • TRANSFUZJOLOGIA KLINICZNA: 07-11.05.2018r., godz. 8.30, sala konferencyjna – parter, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Szczecin, ul. Wojska Polskiego 80/82,
 • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ HIV, DIAGNOSTYKA I LECZENIE CHOROBY AIDS: 23.04.2018r., godz. 9.00, sala seminaryjna II piętro Kliniki Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych, budynek J, SPWSZ, ul. Arkońska 4,
 • ORZECZNICTWO LEKARSKIE: 11-13.06.2018r., godz. 8.00, budynek Urzędu Marszałkowskiego III piętro sala nr 318, ul. Starzyńskiego 3-4, Szczecin,
 • BIOETYKA: 11-13.09.2018r., godz. 9.00, Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie,  ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11,
 • PRAWO MEDYCZNE: 17-18.05.2018r. i 21-22.05.2018r., godz. 8.30, Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11.

LEKARZE STAŻYŚCI, KTÓRYCH NAZWISKA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ NA LITERY OD S DO Z:

 • TRANSFUZJOLOGIA KLINICZNA: 14-18.05.2018r., godz. 8.30, sala konferencyjna – parter, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Szczecin, ul. Wojska Polskiego 80/82,
 • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ HIV, DIAGNOSTYKA I LECZENIE CHOROBY AIDS: 19.04.2018r., godz. 9.00, sala seminaryjna II piętro Kliniki Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych, budynek J, SPWSZ, ul. Arkońska 4,
 • ORZECZNICTWO LEKARSKIE: 04-06.06.2018r., godz. 8.00, budynek Urzędu Marszałkowskiego III piętro sala nr 318, ul. Starzyńskiego 3-4, Szczecin,
 • BIOETYKA: 14-15.06.2018r. i 18.06.2018r., godz. 9.00, Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie,  ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11,
 • PRAWO MEDYCZNE: 23-26.04.2018r., godz. 8.30, Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11.
   

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY nr 1 w Szczecinie

 • TRANSFUZJOLOGIA KLINICZNA: 21-25.05.2018r., godz. 8.30, sala konferencyjna – parter, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Szczecin, ul. Wojska Polskiego 80/82,
 • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ HIV, DIAGNOSTYKA I LECZENIE CHOROBY AIDS: 14.05.2018r., godz. 9.00, sala seminaryjna II piętro Kliniki Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych, budynek J, SPWSZ, ul. Arkońska 4,
 • ORZECZNICTWO LEKARSKIE: 07-09.05.2018r., godz. 8.00, budynek Urzędu Marszałkowskiego III piętro sala nr 318, ul. Starzyńskiego 3-4, Szczecin,
 • BIOETYKA: 03-05.09.2018r., godz. 9.00, Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie,  ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11,
 • PRAWO MEDYCZNE: 04-07.06.2018r., godz. 8.30, Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11.

 

SP ZOZ MSWiA W SZCZECINIE

 • TRANSFUZJOLOGIA KLINICZNA: 21-25.05.2018r., godz. 8.30, sala konferencyjna – parter, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Szczecin, ul. Wojska Polskiego 80/82,
 • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ HIV, DIAGNOSTYKA I LECZENIE CHOROBY AIDS: 14.05.2018r., godz. 9.00, sala seminaryjna II piętro Kliniki Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych, budynek J, SPWSZ, ul. Arkońska 4,
 • ORZECZNICTWO LEKARSKIE: 07-09.05.2018r., godz. 8.00, budynek Urzędu Marszałkowskiego III piętro sala nr 318, ul. Starzyńskiego 3-4, Szczecin,
 • BIOETYKA: 03-05.09.2018r., godz. 9.00, Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie,  ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11,
 • PRAWO MEDYCZNE: 04-07.06.2018r., godz. 8.30, Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11.

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY nr 2 w Szczecinie

LEKARZE STAŻYŚCI, KTÓRYCH NAZWISKA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ NA LITERY OD B DO Po:

 • TRANSFUZJOLOGIA KLINICZNA: 04-08.06.2018r., godz. 8.30, sala konferencyjna – parter, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Szczecin, ul. Wojska Polskiego 80/82,
 • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ HIV, DIAGNOSTYKA I LECZENIE CHOROBY AIDS: 16.05.2018r., godz. 9.00, sala seminaryjna II piętro Kliniki Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych, budynek J, SPWSZ, ul. Arkońska 4,
 • ORZECZNICTWO LEKARSKIE: 03-05.09.2018r., godz. 8.00, budynek Urzędu Marszałkowskiego III piętro sala nr 318, ul. Starzyńskiego 3-4, Szczecin,
 • BIOETYKA: 14.09.2018r. i 17-18.09.2018r., godz. 9.00, Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie,  ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11,
 • PRAWO MEDYCZNE: 07-10.05.2018r., godz. 8.30, Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11.

LEKARZE STAŻYŚCI, KTÓRYCH NAZWISKA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ NA LITERY OD Pó DO Ż:

 • TRANSFUZJOLOGIA KLINICZNA: 21-25.05.2018r., godz. 8.30, sala konferencyjna – parter, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Szczecin, ul. Wojska Polskiego 80/82,
 • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ HIV, DIAGNOSTYKA I LECZENIE CHOROBY AIDS: 14.05.2018r., godz. 9.00, sala seminaryjna II piętro Kliniki Chorób Zakaźnych, Tropikalnych                  i Nabytych, budynek J, SPWSZ, ul. Arkońska 4,
 • ORZECZNICTWO LEKARSKIE: 07-09.05.2018r., godz. 8.00, budynek Urzędu Marszałkowskiego III piętro sala nr 318, ul. Starzyńskiego 3-4, Szczecin,
 • BIOETYKA: 03-05.09.2018r., godz. 9.00, Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie,  ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11,
 • PRAWO MEDYCZNE: 04-07.06.2018r., godz. 8.30, Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11.

 

109 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ w Szczecinie

 • TRANSFUZJOLOGIA KLINICZNA: 11-15.06.2018r., godz. 8.30, sala konferencyjna – parter, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Szczecin, ul. Wojska Polskiego 80/82,
 • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ HIV, DIAGNOSTYKA I LECZENIE CHOROBY AIDS: 24.04.2018r., godz. 9.00, sala seminaryjna II piętro Kliniki Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych, budynek J, SPWSZ, ul. Arkońska 4,
 • ORZECZNICTWO LEKARSKIE: 17-19.09.2018r., godz. 8.00, budynek Urzędu Marszałkowskiego III piętro sala nr 318, ul. Starzyńskiego 3-4, Szczecin,
 • BIOETYKA: 06-07.09.2018r. i 10.09.2018r., godz. 9.00, Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie,  ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11,
 • PRAWO MEDYCZNE: 24-25.05.2018r. i 28-29.05.2018r., godz. 8.30, Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11.

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY w Szczecinie
lokalizacja ul. Sokołowskiego, Szczecin-Zdunowo

 • TRANSFUZJOLOGIA KLINICZNA: 14-18.05.2018r., godz. 8.30, sala konferencyjna – parter, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Szczecin, ul. Wojska Polskiego 80/82,
 • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ HIV, DIAGNOSTYKA I LECZENIE CHOROBY AIDS: 19.04.2018r., godz. 9.00, sala seminaryjna II piętro Kliniki Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych, budynek J, SPWSZ, ul. Arkońska 4,
 • ORZECZNICTWO LEKARSKIE: 04-06.06.2018r., godz. 8.00, budynek Urzędu Marszałkowskiego III piętro sala nr 318, ul. Starzyńskiego 3-4, Szczecin,
 • BIOETYKA: 14-15.06.2018r. i 18.06.2018r., godz. 9.00, Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie,  ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11,
 • PRAWO MEDYCZNE: 23-26.04.2018r., godz. 8.30, Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11.

 

W/w szkolenia są obowiązkowe i nie przewiduje się terminów dodatkowych.

W razie pytań prosimy o kontakt z Panią Kamilą Sidor tel. 91 48 74 936 wew. 116, pokój nr 3