tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Załatw sprawy Obowiązkowe szkolenia dla LEKARZY DENTYSTÓW stażystów 2019/2020

Obowiązkowe szkolenia dla LEKARZY DENTYSTÓW stażystów 2019/2020

Szanowni Państwo,

Departament Kwalifikacji Medycznych i Nauki informuje, że w ocenie Ministra Zdrowia zaliczenie na poczet odbywania stażu podyplomowego czasu, w którym lekarz/lekarz dentysta stażysta nie wykonuje zawodu (np. z powodu przestoju, kwarantanny, choroby, czy opieki nad dzieckiem) jest niezasadne, gdyż w tym czasie nie nabywa umiejętności praktycznych w wykonywaniu zawodu, a co za tym idzie nie realizuje celu stażu podyplomowego.

PISMO Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki

Jest to odpowiedź na stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 20 marca 2020 r.  w sprawie zasad zaliczenia stażu podyplomowego po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego , w którym postulowano, aby koordynatorzy stażu mogli zaliczać staże cząstkowe osobom, których harmonogram stażu podyplomowego uległ zmianie z powodu rozszerzania się epidemii COVID-19, a Okręgowe Rady Lekarskie powinny potwierdzać ich zaliczenie.

Obecnie procedowana jest zmiana w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, polegająca na przyznaniu właściwym miejscowo ORL uprawnienia do uznawania okresu, w którym lekarz stażysta nie realizował programu stażu podyplomowego, za równoważny z realizowaniem tego programu, jeżeli wykonywał w tym czasie zadania wyznaczone na podstawie art. 15 ust. 8a ustawy. Zmiana ta jest m.in. odpowiedzią na postulat wyrażony w stanowisku PNRL z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

Linki do stanowisk PNRL:
    * STANOWISKO Nr 29/20/P-VIII
https://nil.org.pl/uploaded_files/documents/doc_1585133928_ps029-20-viii.pdf

    * STANOWISKO Nr 42/20/P-VIII
https://nil.org.pl/uploaded_files/documents/doc_1587730256_ps042-20-viii.pdf


Szanowni Państwo,

w dniu 02.04.2020r. na stronie Ministerstwa Zdrowia zamieszczony został Komunikat w sprawie zasad realizacji stażu podyplomowego w okresie stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii wirusem SARS-CoV-2


Szanowni Państwo,

z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną rozprzestrzenianiem się na terenie Polski koronawirusa SARS-CoV-2 istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że obowiązkowe szkolenia dla lekarzy i lekarzy dentystów stażystów, odbywać się będą również w okresie wakacyjnym.

Jak tylko ustanie zagrożenie epidemiologiczne i zostaną ustalone terminy szkoleń niezwłocznie powiadomimy Państwa o kursach zarówno drogą elektroniczną (w formie newslettera) jak i listowną.


Szanowni Państwo lekarze i lekarze dentyści stażyści,

w związku z sytuacją epidemiologiczną informujemy, że jesteśmy na etapie organizacji obowiązkowych szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów stażystów w formie e-learningu.

Dlatego prosimy o przesłanie w terminie do 17.04.2020r. do Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie swojego aktualnego adresu e-mail, który następnie zostanie przykazany wykładowcom.

Powyższe dane należy przesłać za pomocą formularza:

- Oświadczenia zgody lekarza dentysty stażysty - e-learning

Adresy e-mail są niezbędne do połączenia się z dedykowaną platformą szkoleniową oraz do skontaktowania się wykładowcy z uczestnikami szkolenia w celu przeprowadzenia zaliczenia/kolokwium on-line.

Jak tylko zostaną ustalone terminy poszczególnych szkoleń niezwłocznie powiadomimy Państwa o kursach zarówno drogą elektroniczną (w formie newslettera) jak i listowną.
Szkolenia w tym roku, ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, planujemy również przeprowadzać w okresie wakacyjnym, o czym informowaliśmy Państwa w dniu 18.03.2020r. za pomocą newslettera.
 

 

Oświadczenie Zgody - lekarz dentysta stażysta- e-learning

Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych

OŚWIADCZENIE ZGODY

Ja, niżej podpisany/a na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016); art. 5 ust. 8) ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich; art. 15 ust. 8a-d) ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz w związku z koordynacji

Oświadczam, że:

 

Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Wyślij