tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Załatw sprawy Duplikat Prawa wykonywania zawodu (PWZ)

Duplikat Prawa wykonywania zawodu (PWZ)

W celu uzyskania duplikatu Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza / Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza Dentysty należy:

  1. Złożyć wniosek o wydanie duplikatu dokumentu Prawa (pobierz wniosek).
  2. Uiścić opłatę w wysokości 50 zł. Wpłaty można dokonać w siedzibie OIL lub poprzez przelew na konto bankowe: 74 1050 1559 1000 0022 5989 4638 (ING Bank Śląski)
  3. Wraz z wnioskiem dostarczyć jedno zdjęcie legitymacyjne (wym. ok. 3,5 / 4cm).
  4. Złożony wniosek zostanie rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu Okręgowej Rady Lekarskiej / Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.