tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Władze i struktura Izby Okręgowy Zjazd Lekarzy
OZL w 2020 r.

OZL w 2020 r.

Sprawozdawczo-Budżetowy Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie odbędzie się w dniu 28 marca 2020r. w Hotelu Silver w Szczecinie