tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Władze i struktura Izby Okręgowy Sąd Lekarski VIII kadencji

Okręgowy Sąd Lekarski VIII kadencji

Skład Okręgowego Sądu Lekarskiego VIII kadencji:

Przewidniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego - dr n. med. Konrad Jarosz

 1. Artur Baraniak (lek.)
 2. Biczysko – Mokosa Agnieszka (lek.)
 3. Marek Bilar (lek.)
 4. Agnieszka Brodowska (lek.)
 5. Anita Chudecka – Głaz (lek.)
 6. Maria Domańska – Wiktor (lek. dent.) - Zastępca Przewodniczącego
 7. Katarzyna Grocholewicz (lek. dent.)
 8. Robert Kowalczyk (lek.)
 9. Krzysztof Kozak (lek.)
 10. Bartosz Kubisa (lek.)
 11. Ewa Marzec – Lewenstein (lek.) - Zastępca Przewodniczącego
 12. Marek Mokosa (lek.)
 13. Ewa Sobolewska (lek. dent.)
 14. Andrzej Starczewski (lek.)
 15. Halina Teodorczyk (lek. dent.).  - do 13.06.2018r.
 16. Krystyna Lassocińska (lek. dent.) - od 13.06.2018r.


Biuro Okręgowego Sądu Lekarskiego:
Agnieszka Falnowska, Monika Biwan (91) 487 49 36 wew. 9