tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Władze i struktura Izby Komisje Problemowe i Koła Komisja ds. Współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia, Administracją Pubiczną i Środowiskami Medycznymi:

Komisja ds. Współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia, Administracją Pubiczną i Środowiskami Medycznymi:

  1. Czajkowski Zenon– Przewodniczący
  2. Cyprys Sławomir
  3. Domańska-Wiktor Maria
  4. Pietrzak Mariusz