tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Władze i struktura Izby Komisje Problemowe i Koła Komisj ds. Lekarzy praktykujących za granicą

Komisj ds. Lekarzy praktykujących za granicą

1. Rafał Krysztopik - przewodniczący
2. Renata Sajdak - członek Prezydium
3. Joanna Kujdyńska - Sekretarz
4. Agnieszka Borowiec - Rybkiewicz - Wiceprzewodnicząca

 

Pracownik zajmujący się sprawami Komisji:
Sylwia Krzysztofik 91 487 49 36 wew. 2