tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Władze i struktura Izby Komisje Problemowe i Koła Komisj ds. Lekarzy praktykujących za granicą

Komisj ds. Lekarzy praktykujących za granicą

1. lek. Rafał Krysztopik - przewodniczący