tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Władze i struktura Izby Komisje Problemowe i Koła
Koło Historyczne

Koło Historyczne

Uchwałą Nr 80/2018/VIII Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie powołano Koło Historyczne Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie na okres VIII Kadencji.

Koło Historyczne zajmuje się zagadnieniami związanymi z historią polskich lekarzy i lekarzy dentystów, w szczególności członków OIL w Szczecinie.
Głównymi zadaniami Koła Historycznego są:

1) gromadzenie i archiwizacja danych historycznych dotyczących historii polskich lekarzy i lekarzy dentystów,
2) propagowanie wiedzy historycznej dotyczącej życia oraz osiągnięć naukowych i medycznych polskich lekarzy i lekarzy dentystów - szczególnie członków OIL w Szczecinie,
3) szerzenie wiedzy o historii polskich lekarzy i lekarzy dentystów oraz ich organizacji.

Przewodniczącym Koła Historycznego Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie na okres VIII kadencji zostaje - lek. Maciej Mrożewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracownik zajmujący się sprawami Koła:
Agata Baranowska  (91) 487 49 36 wew. 5