tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Władze i struktura Izby Honorowi Członkowie OIL w Szczecinie

Honorowi Członkowie OIL w Szczecinie

1.   Dr n. med. Franciszek Fudala - 1993 rok
2.   Prof. dr hab. n. med. Halina Pilawska - 1994 rok
3.   Dr n. med. Alina Mandat - 1995 rok
4.   Dr Mieczysław Brykczyński - 1996 rok
5.   Dr n. med. Stanisław Grodzki - 1996 rok (pośmiertnie)
6.   Prof. dr hab. n. med. Wanda Andrzejewska - 1997 rok
7.   Dr n. med. Michał Kurowski - 1997 rok
8.   Prof. dr hab. n. med. Wenancjusz Domagała - 2000 rok
9.   Dr n. med. Mieczysław Żółtowski - 2001 rok
10. Dr Stanisław Paradowski - 2005 rok
11. Prof. dr hab. n. med. Krystyna Lisiecka – Opalko - 2005 rok
12. Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Brzeziński - 2005 rok
13. Dr n. med. Zbigniew Hamerlak - 2005 rok
14. Dr Maksymilian Mikče - 2007 rok
15. Dr Maciej Mrożewski - 2007 rok
16. Dr Krzysztof Bukiel - 2008 rok
17. Dr Halina Teodorczyk - 2009 rok
18. Dr Mariusz Kasiński - 2009 rok
19. Dr n. med. Roman Milkiewicz - 2010 rok
20. Dr hab. n. med. Halina Ey-Chmielewska - 2011 rok
21. Dr n. med. Mieczysław Chruściel - 2012 rok
22. Dr Sabina Mikée - 2012 rok
23. Dr n. med. Krzysztof Jach - 2013 rok
24. Dr n. med. Marek Rybkiewicz - 2014 rok
25. Dr n. med. Grzegorz Wojciechowski - 2014 rok
26. Dr n. med. Mariusz Pietrzak - 2015 rok
27. Dr Alicja Cymbaluk - 2017 rok
28. Dr n. med. Maria Ilnicka-Mądry - 2017 rok