tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Władze i struktura Izby Honorowi Członkowie OIL w Szczecinie

Honorowi Członkowie OIL w Szczecinie

1.   Dr n. med. Franciszek Fudala  - 1993 rok
2.   Prof. dr hab. n. med. Halina Pilawska  - 1994 rok
3.   Dr n. med. Alina Mandat  - 1995 rok
4.   Dr Mieczysław Brykczyński  - 1996 rok
5.   Dr n. med. Stanisław Grodzki  - 1996 rok (pośmiertnie)
6.     Prof. dr hab. n. med. Wanda Andrzejewska - 1997 rok
7.     Dr n. med. Michał Kurowski - 1997 rok
8.     Prof. dr hab. n. med. Wenancjusz Domagała - 2000 rok
9.   Dr n. med. Mieczysław Żółtowski  - 2001 rok
10.   Dr Stanisław Paradowski - 2005 rok
11.   Prof. dr hab. n. med. Krystyna Lisiecka – Opalko - 2005 rok
12. Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Brzeziński  - 2005 rok
13.   Dr n. med. Zbigniew Hamerlak - 2005 rok
14.   Dr Maksymilian Mikče - 2007 rok
15.   Dr Maciej Mrożewski - 2007 rok
16.   Dr Krzysztof Bukiel - 2008 rok
17.   Dr Halina Teodorczyk - 2009 rok
18. Dr Mariusz Kasiński  - 2009 rok
19.   Dr n. med. Roman Milkiewicz - 2010 rok
20.   Dr hab. n. med. Halina Ey-Chmielewska - 2011 rok
21.   Dr n. med. Mieczysław Chruściel - 2012 rok
22.   Dr Sabina Mikée - 2012 rok
23.   Dr n. med. Krzysztof Jach - 2013 rok
24.   Dr n. med. Marek Rybkiewicz - 2014 rok
25.   Dr n. med. Grzegorz Wojciechowski - 2014 rok
26.   Dr n. med. Mariusz Pietrzak - 2015 rok
27.   Dr Alicja Cymbaluk - 2017 rok
28.   Dr n. med. Maria Ilnicka-Mądry - 2017 rok