tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Staż podyplomowy Obowiązkowe szkolenia dla LEKARZY stażystów 2022/2023

Obowiązkowe szkolenia dla LEKARZY stażystów 2022/2023

Szanowni Państwo lekarze i lekarze dentyści stażyści,

informujemy, że jesteśmy na etapie organizacji obowiązkowych szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów stażystów również w formie e-learningu.

Wobec tego prosimy o pilne przesłanie w terminie do 22.05.2023 r. do Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie swojego aktualnego adresu e-mail oraz numeru telefonu, który następnie zostanie przykazany wykładowcom.

Powyższe dane należy przesłać za pomocą poniższego formularza:

- Oświadczenia zgody - lekarza stażysty 2022-2023 – e-learning

Adresy e-mail oraz numery telefonu są niezbędne do połączenia się z dedykowaną platformą szkoleniową oraz do skontaktowania się wykładowcy z uczestnikami szkolenia w celu przeprowadzenia zaliczenia/kolokwium on-line.

Terminy szkoleń będą publikowane niezwłocznie po ustaleniu szczegółów organizacyjnych z wykładowcami i ewentualnie oranizatorami szkolenia.

Jednocześnie informujemy, że istnieje prawdopodobieństwo, iż niektóre ze szkoleń mogą odbywać się w okresie wakacyjnym.

 

Oświadczenie Zgody - lekarz stażysta 2022-2023- e-learning

Aby wysłać oświadczenie, prosimy wypełnić wszystkie pola oznaczone *

Pole jest wymagane
Wyślij