tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Sport, kultura i rekreacja Wydarzenia organizowane przez inne podmioty
XX Mistrzostwa Polski Lekarzy w Szachach - 26-29 maja 2022

XX Mistrzostwa Polski Lekarzy w Szachach - 26-29 maja 2022

Komunikat Organizacyjny - Championat SzachMedica 2022.05.26-29

XX Mistrzostwa Polski Lekarzy w szachach

Kompleks Turystyczno - Wypoczynkowy Kuźnica Spacerowa 1, 26-200 Sielpia Wielka

Wykaz imprez Championatu

-  Mistrzostwa Polski Lekarzy w szachach szybkich P’12+5”

- Mistrzostwa Polski Lekarzy w Blitzu P’4+3”

- Otwarte Mistrzostwa Polski w Rozwiązywaniu Zadań Szachowych

- Turniej Rodzin Lekarskich w P’12+5”

- Turniej Rodzin Lekarskich w P’4+3”

- Symultana Szachowa z zaproszonym gościem 

- Konferencja naukowa „Medycyna, a szachy”       

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY – Zaproszenie

 

Cel zawodów:  

 • Wyłonienie Indywidualnego Mistrza Polski Lekarzy w szachach activ i blitz na 2022 rok
 • Wyłonienie Indywidualnego Mistrza Polski Lekarzy w Problemistyce Szachowej na 2022 rok
 • Wyłonienie Najlepszej Okręgowej Izby Lekarskiej w szachach na 2022 rok
 • Zabezpieczenie wypoczynku i rekreacji lekarzom i ich rodzinom

Organizator:  

 • Naczelna Izba Lekarska w Warszawie
 • Świętokrzyska Izba Lekarska w Kielcach
 • Śląska Izba Lekarska w Katowicach

Wykonawca:

 • Klub Szachowy „HETMAN” Kielce

Miejsce zawodów:  

 Kompleks Turystyczno - Wypoczynkowy Kuźnica Spacerowa 1, 26-200 Sielpia Wielka

 

Prawo do udziału w Mistrzostwach P’15 i w P’5 - posiadają:

 • Lekarze medycyny i Lekarze stomatolodzy
 • Studenci medycyny i stomatologii 5-go i 6-go roku

Prawo do udziału w Turnieju Rodzin Lekarskich P’15 i w P’5 - posiadają:

 • Członkowie rodzin osób wymienionych powyżej tj. współmałżonkowie, rodzeństwo, rodzice, dzieci.
 • Zaproszeni Przyjaciele rodzin lekarskich z rankingiem do 2000 po akceptacji Dyrektora Mistrzostw.

Prawo do udziału w Otwartych Mistrzostwach w Rozwiązywaniu Zadań - posiadają:

 • Lekarze medycyny i Lekarze stomatolodzy
 • Studenci medycyny i stomatologii 5-go i 6-go roku
 • Członkowie rodzin osób wymienionych powyżej tj. współmałżonkowie, rodzeństwo, rodzice, dzieci.
 • Zaproszeni Przyjaciele rodzin lekarskich z rankingiem do 2000 po akceptacji Dyrektora Mistrzostw.

Koszty wpisowego do Mistrzostw Lekarzy i do Turniejów Rodzin:

                                                                                              Zakwaterowani              Niezakwaterowani

                                                                                              w Hotelu                       w Hotelu          

-     Startowe w zawodach P’15 (MPL i TR)                                -   70.- zł                       -   90.- zł          

-     Startowe w zawodach P’5 (blitz)                                   -   60.- zł                       -   70.- zł

-     Startowe w Konkursie Zadań                                              -   50.- zł                       -   70 - zł

-     Startowe w Symultanie (ogólnodostępna)                          -   30.- zł                       -   35,- zł

-     Startowe od kobiet i dzieci do 14 lat (r. 2006 i młodsi)           -   50% w/w stawki        -   50% w/w stawki

Koszty pobytu (zakwaterowania i wyżywienia) w hotelu Kuźnica:

Pobyt w hotelu - 3 doby (nocleg + 3 posiłki)  w pokojach 2 osobowych, wynosi- 3x210=630,- zł. w 1 osobowym

dodatkowa opłata 20,- za dobę. Apartament dwuosobowy 260 zł.-doba od osoby.

 Koszty organizacyjne (ognisko + zabezpieczenie gastronomiczne turnieju) 50.- zł

 

System rozgrywek:  

Preferowany jest System „Szwajcarski” kontrolowany. Kojarzenie par komputerowe. Turniej zgłoszony do FIDE 

W turnieju Activ – 13 rund tempem 12 minut na zawodnika +5 sekund za posunięcie. O zajętym miejscu decyduje ilość zdobytych punktów oraz punktacja pomocnicza podana na odprawie technicznej. W turnieju błyskawicznym 13-15 rund po 4 minuty +3 sekundy na zawodnika. Szczegółowy system rozgrywek zależeć będzie od ilości zawodników.

 

Nagrody:  

W Mistrzostwach Polski Lekarzy w activ P’ 12+5”

 • Puchar, 3 medale, dyplomy, min 5 nagród rzeczowych
 • Dodatkowo dla 3-ch najlepszych Okręg. Izb Lekarskich: Puchar, medale i 3 dyplomy.

Do klasyfikacji Izb Lekarskich wlicza się drużyny z 3 najlepszych lekarzy OIL

W Turnieju Rodzin Lekarskich w activ P’ 12+5”

 • Puchar, 3 medale, dyplomy i min 3 nagrody rzeczowe, 
 • dodatkowo w klasyfikacji kobiet i juniorów w grupach wiekowych

medale pamiątkowe, dyplomy i nagrody rzeczowe

W Mistrzostwach Polski Lekarzy w blitzu P’ 4+3”

 • Puchar, 3 medale, dyplomy i min 4 nagrody rzeczowe.

W Turnieju Rodzin Lekarskich w blitzu P’ 4+3”

-     Puchar, 3 medale, dyplomy i min 3 nagrody rzeczowe.

W Mistrzostwach Polski Lekarzy w Rozwiązywaniu Zadań Szachowych

 • Puchar, 3 medale, dyplomy, min 1/3 uczestniczących-nagrody rzeczowe

W symultanie szachowejdla najlepszych – Okolicznościowe Dyplomy Pamiątkowe

Harmonogram rozgrywek:

Termin

Przedsięwzięcie

26.05 g. 16.00-19.00

Potwierdzenie przybycia i udziału.

26.05 g. 19.00 – 21.00  

Kolacja

26.05 g. 20.00  

Odprawa Techniczna do Mistrzostw Lekarzy i Turnieju Rodzin  w blitzu P’4+3”

27.05 g.   8.00-  9.00

Śniadanie

27.05 g.   9.00-13.30 

MPL i TR Blitza w P’4+3” (ok. 15 rund)                                                                          

27.05 g. 14.00-15.00

Obiad

27.05 g. 15.30-16.00

Odprawa Techniczna do Mistrzostw Polski w Rozwiązywania Zadań Szachowych

27.05 g. 16.00-17.00

Mistrzostwa Polski Lekarzy w Rozwiązywania Zadań Szachowych

27.05 g. 17.15-18.45

Konferencja naukowa „Medycyna, a sport szachowy”

27.05 g. 17.00-19.00

Potwierdzenie udziału dla osób nowoprzybyłych

27.05 g. 19.00 - 21.30 

Spotkania towarzyskie przy ognisku - grill

27.05 g. 20.00  

Odprawa Techniczna do Mistrzostw Lekarzy i Turnieju Rodzin w P’12+5”

28.05 g.   8.00-  9.00

Śniadanie

28.05 g.   9.00-13.50 

Uroczyste Otwarcie Mistrzostw i TR w P’12+5” oraz Runda I – VII

28.05 g. 14.00-15.00

Obiad

28.05 g. 16.00-18.30

Symultana Szachowa z zaproszonym gościem

28.05 g. 19.00  

Kolacja -ognisko

29.05 g.   8.00-  9.00

Śniadanie

 

29.05 g.   9.00-13.30

MPL i TR w P’12+5” - Rundy VIII – XIII

 

29.05 g. 13.40-14.00

Zakończenie Mistrzostw, dekoracja i nagradzanie

 

29.05 g. 14.00-15.00

Obiad, wyjazd uczestników Festiwalu

 

Sprawy Organizacyjne:  

 • Biuro Zawodów zlokalizowane w Hotelu Kuźnica przyjmuje uczestników oraz osoby towarzyszące w dniu 26.05.2022 od godz. 14.00
 • W zawodach obowiązują Przepisy gry szachowej FIDE i PZSzach oraz regulamin rozgrywek podany na odprawie technicznej. Sprzęt do gry w całości zabezpiecza Organizator.
 • Komisarz zawodów – (FA,FM) Leszek Bakalarz e-mail  l.bakalarz@wp.pl   tel. 535-890-777
 • Sędziowanie: NA Janusz Wieczorek oraz FA Leszek Bakalarz
 • Opłaty za wpisowe do zawodów należy dokonać gotówką w dniu przyjazdu w biurze zawodów.
 • Zgłoszenie udziału w Mistrzostwach Lekarzy, w Turniejach Rodzin, w Rozwiązywaniu Zadań i w Symultanie oraz rezerwacji miejsc w hotelu należy dokonać elektronicznie na adres e-mail: l.bakalarz@wp.pl  

do dnia 01.05.2022 na załączonym formularzu zgłoszeniowym lub telefonicznie do Leszka Bakalarza  

 • Zgłoszenie powinno jednoznacznie określić zamawiane doby hotelowe zarówno dla uczestników jak

 i osób towarzyszących   

 • Należność za pobyt prosimy wpłacać na miejscu bezpośrednio w hotelu.

      Organizator zapewnia zakwaterowanie dla osób, które zgłoszą się do 1 maja 2022r.

      Zgłoszenia można kierować również do Dyrektora Mistrzostw Piotra Wiśniewskiego

      e-mail  dr__piotr@interia.pl        tel.606-100-091

 • Informacje o turniejach dostępne są w danym serwisie turniejowym na stronie

             http://www.chessarbiter.com/turnieje.php

      oraz w aktualnościach facebook: Mistrzostwa Polski Lekarzy

 

 

Zastrzegamy sobie prawo zmian powyższych ustaleń                         Dyrektor MPL: dr Piotr Wiśniewski