tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Sport, kultura i rekreacja Wydarzenia organizowane przez inne podmioty
XVI Mistrzostw Polski Lekarzy w Pływaniu w Dębicy

XVI Mistrzostw Polski Lekarzy w Pływaniu w Dębicy

KOMUNIKAT

XVI Mistrzostwa Polski Lekarzy w Pływaniu

DĘBICA 2020


Honorowy Patronat: Prezes NRL -Andrzej Matyja

Komitet Honorowy:

Starosta Powiatu Dębickiego – Piotr Chęciek

Burmistrz Miasta Dębica - Mariusz Szewczyk

Prezes ORL w Rzeszowie - Wojciech Domka

Dyrektor SP ZOZ Dębica - Przemysław Wojtys


 

ZŁOTY SPONSOR MISTRZOSTW i KONFERENCJI

Stanisław Jedliński OLIMP LABORATORIES
 

SPONSORZY MISTRZOSTW I KONFERENCJI

Janusz Urbanik VENTOR

Józef Darłak DARCO

Stefan Bieszczad

Marian Dybowski TABOR

 

1.Termin i miejsce zawodów:

Dębica, 07-09 października 2021

39–200 Dębica, ul. J. Piłsudskiego 19

Długość pływalni – 50 metrów, ilość torów – 8, temp. wody – 28 st.C

Pomiar czasu – elektroniczny


 

2. Organizatorzy

Komisja Sportu i Rekreacji NRL w Warszawie

Komisja Sportu i Turystyki ORL w Rzeszowie

Szpital Powiatowy ZOZ Dębica

Polskie Towarzystwo Lekarskie Koło w Dębicy

Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej

Urząd Miasta Dębica

Starostwo Powiatowe w Dębicy

MOSiR Dębica

Hotel GOLD Dębica


 

3. Zasady uczestnictwa

W XVI MPLwP prawo startu mają lekarze medycyny i lekarze dentyści w niżej podanych kategoriach wiekowych.

A - 24-34 r.ż D - 55-64 r.ż

B - 35-44 r.ż E - 65 -74 r.ż

C - 45-54 r.ż F - 75 r.ż i powyżej

Organizatorzy zapraszają do zawodów członków rodzin uczestników w tzw. pływackiej sztafecie rodzinnej.

 

Obowiązkowa rejestracja zawodników /RECEPCJA HOTELU GOLD/


06.10.2021 od 18:00 07.10.2021 8:00-14:00


4. PROGRAM MISTRZOSTW

I DZIEŃ (07.10.2021) czwartek

A. SESJA POPOŁUDNIOWA

14:30-15:00 Odprawa techniczna i rozgrzewka


I konkurencja: 15:00 -15:30

1. 50m stylem dowolnym kobiet

2. 50m stylem dowolnym mężczyzn

II konkurencja: 15:35-16:00

3. 100m stylem klasycznym kobiet

4. 100m stylem klasycznym mężczyzn

III konkurencja:16:05-16:30

5. 200m stylem zmiennym kobiet

6.200m stylem zmiennym mężczyzn

IV konkurencja: 16:35-17:00

7. 50m stylem grzbietowym kobiet

8. 50m stylem grzbietowym mężczyzn

V konkurencja: 17:05-17:20

9. sztafeta 4x50m stylem dowolnym kobiet

10. sztafeta 4x50m stylem dowolnym mężczyzn


 

18:00-21:00 Konferencja naukowo-szkoleniowa „Postępy w medycynie sportowej”


 

II DZIEŃ ( 08.10.2021) piątek

B. SESJA PRZEDPOŁUDNIOWA

9:30-9:55 Odprawa techniczna i rozgrzewka

10:00 UROCZYSTE OTWARCIE MISTRZOSTW /Pływalnia MOSiR/

VI konkurencja: 10:35-11:00

11. 100m stylem grzbietowym kobiet

12. 100m stylem grzbietowym mężczyzn

VII konkurencja:11:00-11:45

13. 400m stylem dowolnym kobiet

14. 400m stylem dowolnym mężczyzn

VIII konkurencja:11:50-12:10

15. 50m stylem klasycznym kobiet

16. 50m stylem klasycznym mężczyzn

IX konkurencja:12:15-12:45

17. 200m stylem motylkowym kobiet

18. 200m stylem motylkowym mężczyzn

X konkurencja:12:50-13:00

19. 4x50m stylem dowolnym sztafeta mixtowa


 

II DZIEŃ (08.10.2021) piątek

C. SESJA POPOŁUDNIOWA

14:30-14:55 Odprawa techniczna i rozgrzewka

XI konkurencja 15:00-15:30

20. 100 m stylem dowolnym kobiet

21. 100 m stylem dowolnym mężczyzn

XII konkurencja 15:35-16:00

22. 100m stylem motylkowym kobiet

23.100 m stylem motylkowym mężczyzn

XIII konkurencja 16:05-16:40

24.200 m stylem dowolnym kobiet

25. 200m stylem dowolnym mężczyzn

XIV konkurencja 16:45-16:55

26.4x50m stylem dowolnym sztafety rodzinne

XV konkurencja 17:00-17:15

27. 50m stylem dowolnym dla dzieci i osób towarzyszących zawodnikom

XVI konkurencja 17:20-17:30

28. 50m stylem dowolnym DOWOLNE KONKURENCJE dla wszystkich uczestników

18:00-21:00 Konferencja naukowo-szkoleniowa „Postępy w medycynie sportowej”


 

III DZIEŃ ( 09.10.2021) sobota

D. SESJA PRZEDPOŁUDNIOWA

VIII Memoriał im. dr Krzysztofa Kaźmierczaka

8:00-8:25 Odprawa techniczna i rozgrzewka

XVII konkurencja 8:30-8:55

29.50 m stylem motylkowym kobiet

30.50m stylem motylkowym mężczyzn

XVIII konkurencja 9:00-9:45

31. 800 m stylem dowolnym kobiet

XIX konkurencja 9:50-11:00

32. 1500m stylem dowolnym mężczyzn

12:00-19:00 WYCIECZKA dla Uczestników i Gości Mistrzostw i Konferencji Sponsor OLIMP-LABS

20:00 UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE MISTRZOSTW- bankiet.

5.Postanowienia końcowe

 • zawody zostaną przeprowadzone bez systemu eliminacji i finałów w kategoriach wiekowych

 • sztafety odbędą się bez eliminacji w bloku finałowym;

 • zawodniczki i zawodnicy mają prawo startu w 4-ch konkurencjach (w tym sztafeta) w każdym z bloków;

 • dzieci i osoby towarzyszące startują bez rozbicia na kategorie wiekowe;

 • każdy uczestnik zobowiązany jest do:

  • wniesienia opłaty zgłoszeniowej w terminie,

  • wypełnienia karty zgłoszeniowej i karty zakwaterowania,

  • przedstawienia prawa wykonywania zawodu lekarza lub farmaceuty lub dyplomu ukończenia studiów (na prośbę organizatorów),

  • przestrzegania regulaminu Mistrzostw.

6. Zgłoszenia do zawodów:

Na załączonej karcie zgłoszeniowej do dnia 30.09.2021

- na adres: Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie, 35-030 Rzeszów, ul. Dekerta 2.

Tel. (17)717 77 17, fax (17) 717 7725, kontakt@oil.rzeszow.pl rzeszow@hipokrates.org

www. rzeszow.oil.org.pl

7.Zakwaterowanie

Osoby zainteresowany zarezerwowaniem zakwaterowania i wyżywienia przez organizatorów proszone są o złożenie zgłoszenia do dnia 30.09.2021 na załączonej karcie zakwaterowania i wyżywienia oraz przesłanie na adres OIL w Rzeszowie lub w Rzeszowie.

Miejsce zakwaterowania i wyżywienia:

Hotel GOLD (dawny IGLOOPOL) 39-200 Dębica ul. Sportowa 22

+48 14681 4244 www.hotel-gold.eu recepcja@hotel-gold.eu

- pokoje 1, 2, 3 -osobowe, apartamenty

 

8. Zasady finansowania:

Opłata rejestracyjna:

- lekarze medycyny i lekarze dentyści – 200,00 PLN (wpłata do 15.09.2021, w terminie późniejszym – 250 PLN, osoby towarzyszące – 80,00 PLN (koszt bankietu);

- „pływający członkowie rodzin uczestników (lekarzy)” – 70,00 PLN;

- dzieci lekarzy do lat 14 – bez opłaty rejestracyjnej (koszty ponosi organizator).

 

9. Nagrody i wyróżnienia:

- zawodnicy którzy zajmą w finale miejsca 1-3 otrzymają okolicznościowe medale i dyplomy

- w zawodach będzie prowadzona punktacja drużynowa Okręgowych Izb Lekarskich


Punktowane będą miejsca 1-6 w każdej kategorii wiekowej wg klucza;

1 miejsce - 7 pkt (indywidualnie), 1 miejsce - 14 pkt (sztafeta)

2 miejsce - 5 pkt, 2 miejsce - 10 pkt (sztafeta)

3 miejsce - 4 pkt, 3 miejsce - 8 pkt (sztafeta)

4 miejsce - 3 pkt, 4 miejsce - 6 pkt (sztafeta)

5 miejsce - 2 pkt, 5 miejsce - 4 pkt (sztafeta)

6 miejsce - 1 pkt, 6 miejsce - 2 pkt (sztafeta)

Drużyny OIL, które w Klasyfikacji generalnej zajmą miejsca 1-6 (uzyskując największą ilość punktów) otrzymują okolicznościowe puchary i dyplomy (ufundowane przez Prezesa NRL i Prezesa ORL).

Prowadzona będzie Klasyfikacja Indywidualna wśród kobiet i mężczyzn (4 najlepsze konkurencje )

Zawodniczki i zawodnicy MPLwP którzy zajmą miejsca 1-6 (uzyskując największą ilość pkt) otrzymają okolicznościowe puchary i dyplomy ufundowane przez Burmistrza Dębicy i Starostę Powiatu Dębickiego.

Każdy uczestnik MPLwP otrzyma okolicznościowy medal i dyplom uczestnictwa w Mistrzostwach.

 

10. Postanowienia końcowe:

- podczas zawodów obowiązują przepisy FINA I PZP

- wyniki zawodów będą zamieszczone na stronie internetowej Okręgowej Izby Lekarskiej w  Rzeszowie i na stronie internetowej MPLwP (www.mplwp.pl)


Uczestnicy MPLwP wraz z rodzinami w trakcie Mistrzostw mają bezpłatny wstęp na teren dębickiego Aquaparku (kompleks przy basenie 50 metrowym).

W dniu 09.10.2021 (sobota) III dzień Mistrzostw rozegrany zostanie

VIII Memoriał im. dr. Krzysztofa Kaźmierczaka.

Kapituła Honorowa nagrody im. dr. Krzysztofa Kaźmierczaka

wybierze i nagrodzi „Największy Talent Mistrzostw Polski Lekarzy w Pływaniu”

 

UWAGI końcowe:

Wypełniony formularz zgłoszenia na XVI MPLwP wraz z dowodem wpłaty prosimy przesłać w  nieprzekraczalnym terminie do 15.09.2021 na adres OIL w Rzeszowie.

Wpłaty należy kierować na konto OIL w Rzeszowie:

Pekao S.A O/Rzeszów 60 1240 4751 1111 0000 5512 1415 z dopiskiem

Mistrzostwa - Dębica 2020”.


W przypadku rezygnacji z uczestnictwa przed 01.10.2021 Organizatorzy zwracają całą wpłaconą kwotę.


 


 


 


 


 

MISTRZOSTWA DĘBICA 2020 z powodu ewentualnego stanu zagrożenia epidemiologicznego mogą zostać odwołane,dlatego Organizatorzy proszą zainteresowanych Koleżanek i Kolegów chcących uczestniczyć w zawodach o pilne śledzenie komunikatów na stronach Mistrzostw i OIL w Rzeszowie.


 


 


 


 


 


 


 

ORGANIZATORZY:

Lek. med. JANUSZ BIENIASZ Adres domowy: 39-200 Dębica, ul. Grottgera 2b,

tel. domowy (14) 6705261; tel.kom.+48604090587; bienjan@op.pl.

Dr n. med. LESŁAW CIEPIELA Adres domowy: 39-200 Dębica, ul. Ruchu Oporu 4,

tel. domowy (14) 6778018 kom.+48602182156; leslaw.ciepiela@gmail.com.

Komunikat oraz formularze zgłoszenia są możliwe do pobrania na stronach internetowych OIL w Rzeszowie: www.rzeszow.oil.org.pl i Mistrzostw Polski Lekarzy w Pływaniu Dębica: www.mplwp.pl.,