tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Sport, kultura i rekreacja Wydarzenia organizowane przez inne podmioty
XIX Ogólnopolska II Międzynarodowa Wystawa Malarstwa Lekarzy - Łódź

XIX Ogólnopolska II Międzynarodowa Wystawa Malarstwa Lekarzy - Łódź

Serdecznie  zapraszamy  do  udziału

XIX Ogólnopolskiej II Międzynarodowej

Wystawie Malarstwa Lekarzy

 

która  odbędzie  się  w  dniach  

29 maja -  3 czerwca 2022  roku 

w  Klubie  Lekarza  w  Łodzi 

 

        Koleżanki i Kolegów lekarzy zainteresowanych udziałem w  Wystawie  prosimy  o  dostarczenie  lub  przesłanie  pocztą  swych  prac w terminie  do  13  maja  br.  do  Okręgowej  Izby  Lekarskiej  w  Łodzi  (adres: 93-005  Łódź,   ul.  Czerwona  3) 

Obrazy  mogą  być wykonane w dowolnych technikach i  formatach.  Wraz  z  tytułami  prac i  nazwami  technik, w jakich są wykonane, prosimy  o  przesłanie  następujących  danych:  tytuł,  imię  i  nazwisko  autora,  rodzaj  jego  specjalizacji, adres zamieszkania. Przyjmujemy maksymalnie 2  prace  od jednego autora ze względu na ograniczenia powierzchni  wystawienniczej.

Kontynuując  tradycję  zapoczątkowaną  podczas  wcześniejszych edycji Wystawy planujemy przeprowadzenie  konkursu, w  którym prace oceni jury złożone z profesjonalistów. Drogą   głosowania   gości  wernisażu  wyłonimy  też  Laureata  Nagrody  Publiczności.

Wernisaż Wystawy  odbędzie  się  29  maja  2022  roku  (niedziela)  o  godzinie  1700  w  Klubie  Lekarza    w  Łodzi  przy  ul.  Czerwonej  3,  a  Wystawa  potrwa  do  3 czerwca br.

Serdecznie zapraszamy!

Kontakt: Koordynator Klubu Lekarza  Iwona  Szelewa,   tel.  42/683 17 01,  fax.  42/683 13 78,  adres  internetowy:  biuro@oil.lodz.pl