tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Sport, kultura i rekreacja Wydarzenia organizowane przez inne podmioty
Regaty Lekarzy w Pucku 2021

Regaty Lekarzy w Pucku 2021

OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA W GDAŃSKU

ZAPRASZA NA

XII OGÓLNOPOLSKIE REGATY ŻEGLARSKIE LEKARZY W KLASIE PUCK

 

  1. TERMIN I MIEJSCE REGAT:

28-30 maja 2021r. (sobota, niedziela) – Zatoka Pucka

2.ORGANIZATOR:

OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA W GDAŃSKUKomisjaSportu i Rekreacji

3.WSPÓŁORGANIZATOR:

 Harcerski Ośrodek Morski

4.BIURO REGAT:

Harcerski Ośrodek Morski 84-100 Puck, ul. Żeglarzy 1

Tel. (58) 673 21 50, hom@hompuck.org

Informacji udziela:

Marcin Szczęśniak tel. 603 696 160 – organizator regatOIL Gdańsk

Sławomir Dębicki  501 674 698 (58) 673 21 50 sprawy techniczne – Komendant HOM

5.ZGŁOSZENIA DO REGAT:

Do dnia 30 kwietnia 2021 r. Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku(wyłącznie mailowo sekretariat@oilgdansk.pl )

druk zgłoszenia do regat do pobrania ze strony www.oilgdansk.plzakładka„Po pracy –Wydarzenia Kulturalne i Sportowe” należy wypełnić , zeskanować i wraz ze zeskanowanym potwierdzeniem wpłaty wpisowego na konto HOM przesłać na adres mailowy sekretariat@oilgdansk.pl

Ilość miejsc jest ograniczona ( 25 załóg ), decyduje kolejność zgłoszeń.

Za kompletne zgłoszenie uznajemy wypełniony druk zgłoszenia na regaty wraz z opłaconym wpisowym i dołączonym do zgłoszenia potwierdzeniem wpłaty!!!

6.    WYMAGANIA  OD UCZESTNIKÓW:

- liczba członków załogi – 3 lub 4 osoby. ( w tym minimum 2 lekarzy )

-prowadzący jednostkę minimum w stopniu żeglarza jachtowego. ( musi być lekarzem )

- znajomość przepisów PZŻ, przepisów Regatowych, przestrzeganie instrukcji żeglugi, umiejętność pływania.

7. SPOSÓB PROWADZENIE REGAT:

Przewiduje się rozegranie 5 wyścigów w sobotę 29.05.2021r.
4 wyścigi w niedzielę 30.05.2021r.
Szczegóły poda Sędzia Główny w instrukcji żeglugi i komunikacie sędziowskim.
Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu min. 2 wyścigów.

8. PROGRAM REGAT

28.05.2021r. piątek   przyjazd uczestników regat , zakwaterowanie, nocleg w HOM Puck
29.05.2021r. sobota

8.00-9.00 śniadanie
9.00-10.00 zgłaszanie się załóg do regat, losowanie łodzi, przygotowywanie

łodzi do regat (kapitanat portu HOM)
10.00 otwarcie regat, odprawa sterników
10.30-15.00 regaty- pierwsza tura regat
15.00-16.00 obiad

19.30-23.00 biesiada przy grillu i koncert szantowy EKT Gdynia (35-lecie zespołu)!!

30.05.2021r. niedziela

8.00-09.00 śniadanie

10.00-13.30 regaty- druga tura regat
13.30-14.00 zdawanie sprzętu

14.00-15.00 obiad
15.00 zakończenie regat, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród.

9. INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Wpisowe do regat 200 zł/osoba

Płatne na konto:Bank PKO SA 11 1240 5400 1111 0010 6457 8713

HOM84-100 Puckul. Żeglarzy 1,tytuł wpłaty ( XII Regaty Lekarzy – pobyt w HOM imię i nazwisko uczestników)

10.W RAMACH WPISOWEGO ORGANIZATOR ZAPEWNIA:

- wyżywienie od śniadania 29.05.2021r. do obiadu 30.05.2021r.

- zakwaterowanie od piątku 28.05.2021r. do niedzieli 30.05.2021r. ( w zgłoszeniu proszę podać ile osób i z ilu noclegów będziecie Państwo korzystać – piątek/sobota, sobota/niedziela ) Uwaga !!! Nie rezerwujecie Państwo noclegów w trakcie trwania regat indywidualnie w HOM w Pucku ! Miejsca noclegowe będą przydzielane przez organizatorów na podstawie zgłoszeń do regat. Ewentualny nocleg dla osób towarzyszących możliwy będzie jedynie po zamknięciu listy zgłoszeń do regat i zakwaterowaniu uczestników regat, jeśli zostaną wolne miejsca noclegowe w HOM. Jeśli chcecie przyjechać do Pucka kilka dni wcześniej przed regatami lub zostać dłużej po regatach, można zarezerwować indywidualnie pobyt w HOM. ( kontakt bezpośrednio z HOMem w Pucku )

- ubezpieczenie NW uczestników

- łodzie do regat oraz kamizelki asekuracyjne dla uczestników regat

- nagrody dla uczestników

Informacje o regatach i łodzi PUCK na stronie www.klasapuck.org

druk zgloszenia na regaty 2021