tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Sport, kultura i rekreacja Wydarzenia organizowane przez inne podmioty
Międzynarodowa Wystawa Fotograficzna Lekarzy pod hasłem "Mój świat..."

Międzynarodowa Wystawa Fotograficzna Lekarzy pod hasłem "Mój świat..."

Międzynarodowa

Wystawa  Fotograficzna  Lekarzy

pod  hasłem

„Mój świat…”

 

W  Klubie  Lekarza  w  Łodzi  przy  ul.  Czerwonej  3  odbędzie  się w  październiku,  tradycyjnie  jak  co  roku,  jednak  tym razem o zasięgu międzynarodowym, powakacyjna  Wystawa  Fotograficzna  Lekarzy  pod  hasłem - „Mój świat…” - realizację  tego  tematu  pozostawiamy  inwencji  oraz  wyobraźni  lekarzy  i lekarzy  dentystów,  chcących  wziąć udział w  Wystawie.

 

Tegorocznej  edycji  Wystawy,  podobnie  jak  poprzednim,    towarzyszył  będzie  konkurs,  w  którym  prace  oceni  Jury  złożone  z  profesjonalistów.  Do  udziału  w  Wystawie  i  Konkursie  Fotograficznym  zapraszamy  Koleżanki i  Kolegów  nie  tylko z  okręgowych  izb  lekarskich  w  Polsce,  a  także  z  zagranicy.

 

Zapraszamy  do  przesyłania  fotografii  drogą  elektroniczną,  lub  na  nośnikach  danych. Pozostawiamy  też  możliwość  dostarczania  zdjęć  w  wersji  papierowej. 

 

Termin  dostarczania  fotografii  upływa  9 października  br. 

 

Wernisaż  Wystawy,  podczas  którego  zostaną  ogłoszone  wyniki  Konkursu  Fotograficznego  odbędzie  się 25  października  2020  roku (niedziela) o godz. 17.  Wystawa potrwa do  30  października  br.

 

Prosimy  o  zapoznanie  się  z  regulaminem,  który  określa  warunki  przystąpienia  do  Konkursu  Fotograficznego.

Kontakt:

Iwona  Szelewa

Sekretariat  Okręgowej  Izby  Lekarskiej,

tel.  (0 42) 683 17 01

 

Międzynarodowa  Wystawa  Fotograficzna  Lekarzy

pod  hasłem

„Mój świat…”

 

 

Regulamin  Konkursu

 

1. Organizatorem  imprezy   jest  Komisja  Kultury  Okręgowej  Izby  Lekarskiej w Łodzi przy współpracy z Naczelną Izbą Lekarską.

2. Impreza  ma  charakter  międzynarodowy.

3. W  konkursie  mogą  wziąć  udział  lekarze  i  lekarze  dentyści  z Polski  i  z  zagranicy.

4. Udział  w  konkursie  jest  bezpłatny.

5. Przyjmujemy  zdjęcia  przesłane:

  • drogą  elektroniczną  na  adres  mailowy:  kultura@oil.lodz.pl z dopiskiem  w  temacie wiadomości ”konkurs fotograficzny”
  • na  nośnikach  danych  oraz  w  wersji  papierowej  na  adres:  Okręgowa  Izba  Lekarska w Łodzi,  ul.  Czerwona  3,  93-005  Łódź,    z  dopiskiem  „Konkurs  Fotograficzny”
  • dostarczone  osobiście  do  Biura  OIL w Łodzi.

6. Każdy  uczestnik  konkursu  może  dostarczyć  maksymalnie  6  zdjęć.

7. Fotografie  mogą  być  wykonane  w  dowolnej  technice.

8. Przyjmujemy zdjęcia w formacie  JPG. Maksymalny wymiar  fotografii  to 7087  pikseli  dłuższego  boku.  Minimalna  wielkość  zdjęć  w  wersji  papierowej  to   20 cm x 30 cm,  a  wielkość  maksymalna -  30 cm x 45 cm.

9. Organizator  zapewnia  sobie  możliwość  wyłączenia  z  konkursu  zdjęć o  niskiej  jakości.

10. Do zgłoszonych  fotografii  prosimy  dołączyć  następujące  informacje:  imię i  nazwisko,  specjalizację  i  miejscowość  zamieszkania  Autora, a także ewentualnie tytuły cyklów lub poszczególnych  fotografii.

11. Przystąpienie  do  konkursu  jest  ze  strony  autorów  jednoznaczne z  oświadczeniem,  iż  fotografie  zostały  wykonane  osobiście  i  są  jedynymi  właścicielami  praw  autorskich  do  zgłoszonych  prac.

12. Fotografie oceni  profesjonalne  Jury,  a  werdykt  zostanie  ogłoszony  na  wernisażu  Międzynarodowej  Wystawy  Fotograficzne  Lekarzy  w  dniu 25  października  2020  roku.

13. Zwycięzca Konkursu  otrzyma medal  „Złoty  Obiektyw”  oraz  nagrodę  pieniężną.  Drugie  i  trzecie  miejsce  uhonorowane  zostanie  medalami  Srebrnym i  Brązowym  Obiektywem,  a wyróżnieni  otrzymają  dyplomy.

14. Organizator  zapewnia  sobie  możliwość  nieodpłatnego  wykorzystania  zdjęć      w  materiałach  promujących  Międzynarodową  Wystawę Fotograficzną  Lekarzy w  biuletynie  OIL  „Panaceum”  oraz  na  stronie  internetowej.

15. Przystąpienie  do  konkursu  jest  jednoznaczne  z  akceptacją  przez  autorów zdjęć  powyższego  regulaminu.