tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Składki Składka członkowska - inf. ogólne

Składka członkowska - inf. ogólne

Szanowni Państwo Lekarze/ Lekarze dentyści!
Przypominamy o obowiązku opłacania składek członkowskich. 

MIESIĘCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA WYNOSI:
60zł DLA LEKARZA/LEKARZA DENTYSTY, 
10zł DLA LEKARZA/LEKARZA DENTYSTY STAŻYSTY.

Wpłat można dokonywać przelewem na konto bankowe 
nr: 56 1240 3813 1111 0000 4375 7699 

lub w kasie OIL w podanych dniach i godzinach:
poniedziałek: 10.30 – 15.00
wtorek: 10.30 – 16.00
środa: 10.30 – 15.00
czwartek: 10.30 – 16.00
piątek: nieczynne

Od 1 stycznia 2015r. każdy pracujący lekarz i lekarz dentysta, w tym również emeryt i rencista będą opłacać miesięczną składkę w wysokości 60 zł.

Nie dotyczy to emerytów i rencistów, którym została obniżona składka do 10 zł/mies. lub którzy ukończyli 75 lat. 

Od 1 stycznia 2015r. zwolnieni z opłacania składek będą wszyscy po 75 rż.