tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Ogłoszenia nabór na stanowisko RECEPCJONISTA/KA/PRACOWNIK INFORMACJI OIL w Szczecinie

nabór na stanowisko RECEPCJONISTA/KA/PRACOWNIK INFORMACJI OIL w Szczecinie

OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA W SZCZECINIE

poszukuje kandydata                                                                       

na stanowisko: RECEPCJONISTA/KA/PRACOWNIK INFORMACJI

forma zatrudnienia: umowa zlecenie

miejsce wykonywania pracy: Szczecin

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie maturalne,
 • bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, inicjatywa w działaniu,
 • prawo jazdy kat. B,
 • dyspozycyjność,
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność i otwarte usposobienie,
 • umiejętność działania pod presją czasu i podzielność uwagi,
 • znajomość obsługi systemów komputerowych,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

Główne zadania:

 1. Obsługa centrali telefonicznej, łączenie rozmów.
 2. Udzielanie informacji petentom, wydawanie druków.
 3. Zaopatrywanie OIL w Szczecinie w artykuły biurowe, gospodarcze i spożywcze.
 4. Przyjmowanie i wydawanie poczty.
 5. Współpraca z kurierami.
 6. Dbanie o wizerunek OIL w Szczecinie: estetyka stanowiska recepcji, sal konferencyjnych, przestrzeni wspólnych.

 

Wynagrodzenie: do uzgodnienia - w zależności od posiadanych kwalifikacji.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny oraz informacje w zakresie: imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie przekazanych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,
 • w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez OIL w Szczecinie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez OIL w Szczecinie przez okres najbliższych 12 miesięcy,
 • oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” mogą być zawarte w liście motywacyjnym - załącznik nr 1.

 

Załącznik nr 1 – Oświadczenie kandydata

Sposób składania dokumentów:

 1. Dokumenty należy składać osobiście w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Szczecinie (sekretariat I piętro) lub przesłać na adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 11, 71-332 Szczecin  (z dopiskiem oferta).
 2. Termin składania ofert: do 16 sierpnia 2021r. (decyduje data wpływu oferty do OIL  w Szczecinie).
 3. CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem.
 4. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów.
 5. Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.
 6. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji.

 

Załącznik nr 2 – Informacja dot. zasad przetwarzania danych osobowych (art. 13 ust. 1i2 RODO) dla kandydatów do pracy na stanowisko na podstawie umowy zlecenie