tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Informacje różne Konkurs pn.:"Jakość w podstawowej opiece zdrowotnej"

Konkurs pn.:"Jakość w podstawowej opiece zdrowotnej"

Komunikat