tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Załatw sprawy Terminy obowiązkowych szkoleń dla LEKARZY stażystów 2016/2017

Terminy obowiązkowych szkoleń dla LEKARZY stażystów 2016/2017

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIA DLA LEKARZY STAŻYSTÓW
2016/2017

 

Kurs podsumowujący zagadnienia ujęte w programie z zakresu medycyny ratunkowej odbywać się będzie w niżej wymienionych terminach:

 • 21.06.2017r. godz. 8.00 – 20.00, Klinika  Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej SPSK nr 1 ul. Unii Lubelskiej 1, IV piętro sala 8 b,
 • 11-12.09.2017r. godz. 8.00 – 16.00, budynek Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Wyzwolenia 105, sala nr 301.
 • 18-19.09.2017r. godz. 8.00 – 16.00, budynek Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Wyzwolenia 105, sala nr 301.
 • 25-26.09.2017r. godz. 8.00 – 16.00, budynek Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Wyzwolenia 105, sala nr 301.

UWAGA!

Informujemy, iż nastąpiła zmiana miejsca Kursu podsumowującego zagadnienia ujęte w programie z zakresu medycyny ratunkowej.
Szkolenie odbędzie się w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Wyzwolenia 105, sala nr 301.

 

Kurs ten lekarz stażysta odbywa wyłącznie po ukończeniu stażu cząstkowego z zakresu medycyny ratunkowej. W związku z powyższym każdy lekarz stażysta zobowiązany jest do wpisania się w Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie ( pokój nr 3) na listę uczestników kursu w jednym z w/w terminów. Liczba miejsc w każdym z terminów ograniczona.

 

MIEJSCA STAŻOWE:

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY w Szczecinie
lokalizacja ul. Arkońska 4

LEKARZE STAŻYŚCI, KTÓRYCH NAZWISKA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ NA LITERY OD B DO R:

 • TRANSFUZJOLOGIA KLINICZNA: 04-08.09.2017r., godz. 8.30, sala konferencyjna – parter, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Szczecin, ul. Wojska Polskiego 80/82,
 • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ HIV, DIAGNOSTYKA I LECZENIE CHOROBY AIDS: 19.04.2017r., godz. 10.00, sala seminaryjna II piętro Kliniki Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych, budynek J, SPWSZ, ul. Arkońska 4,
 • ORZECZNICTWO LEKARSKIE: 22-24.05.2017r., godz. 8.00, budynek Urzędu Marszałkowskiego III piętro sala nr 318, ul. Starzyńskiego 3-4, Szczecin,
 • BIOETYKA: 08-10.05.2017r., godz. 8.30, Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie,  ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11,
 • PRAWO MEDYCZNE: 01-02.06.2017r. i 05-06.06.2017r., godz. 8.30, Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11.

LEKARZE STAŻYŚCI, KTÓRYCH NAZWISKA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ NA LITERY OD S DO Ż:

 • TRANSFUZJOLOGIA KLINICZNA: 28-31.08.2017r. i 01.09.2017r., godz. 8.30, sala konferencyjna – parter, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Szczecin, ul. Wojska Polskiego 80/82,
 • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ HIV, DIAGNOSTYKA I LECZENIE CHOROBY AIDS: 19.04.2017r.,  godz. 10.00, sala seminaryjna II piętro Kliniki Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych, budynek J, SPWSZ, ul. Arkońska 4,
 • ORZECZNICTWO LEKARSKIE: 22-24.05.2017r., godz. 8.00, budynek Urzędu Marszałkowskiego III piętro sala nr 318, ul. Starzyńskiego 3-4, Szczecin,
 • BIOETYKA: 08-10.05.2017r., godz. 8.30, Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie,  ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11,
 • PRAWO MEDYCZNE: 01-02.06.2017r. i 05-06.06.2017r., godz. 8.30, Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11.

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY nr 1 w Szczecinie

 • TRANSFUZJOLOGIA KLINICZNA: 28-31.08.2017r. i 01.09.2017r., godz. 8.30, sala konferencyjna – parter, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Szczecin, ul. Wojska Polskiego 80/82,
 • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ HIV, DIAGNOSTYKA I LECZENIE CHOROBY AIDS: 26.04.2017r., godz. 10.00, sala seminaryjna II piętro Kliniki Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych, budynek J, SPWSZ, ul. Arkońska 4,
 • ORZECZNICTWO LEKARSKIE: 29-31.05.2017r., godz. 8.00, budynek Urzędu Marszałkowskiego III piętro sala nr 318, ul. Starzyńskiego 3-4, Szczecin,
 • BIOETYKA: 11-12.05.2017r. i 15.05.2017r., godz. 8.30, Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie,  ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11,
 • PRAWO MEDYCZNE: 19-20.06.2017r. i 22-23.06.2017r., godz. 8.30, Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11.

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY nr 2 w Szczecinie

LEKARZE STAŻYŚCI, KTÓRYCH NAZWISKA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ NA LITERY OD A DO S:

 • TRANSFUZJOLOGIA KLINICZNA: 25-29.09.2017r., godz. 8.30, sala konferencyjna – parter, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Szczecin, ul. Wojska Polskiego 80/82,
 • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ HIV, DIAGNOSTYKA I LECZENIE CHOROBY AIDS: 31.05.2017r.,  godz. 10.00, sala seminaryjna II piętro Kliniki Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych, budynek J, SPWSZ, ul. Arkońska 4,
 • ORZECZNICTWO LEKARSKIE: 05-07.06.2017r., godz. 8.00, budynek Urzędu Marszałkowskiego III piętro sala nr 318, ul. Starzyńskiego 3-4, Szczecin,
 • BIOETYKA: 16-18.05.2017r., godz. 8.30, Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie,  ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11,
 • PRAWO MEDYCZNE: 26-29.06.2017r., godz. 8.30, Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11.

LEKARZE STAŻYŚCI, KTÓRYCH NAZWISKA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ NA LITERY OD W DO Z:

 • TRANSFUZJOLOGIA KLINICZNA: 28-31.08.2017r. i 01.09.2017r., godz. 8.30, sala konferencyjna – parter, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Szczecin, ul. Wojska Polskiego 80/82,
 • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ HIV, DIAGNOSTYKA I LECZENIE CHOROBY AIDS: 31.05.2017r., godz. 10.00, sala seminaryjna II piętro Kliniki Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych, budynek J, SPWSZ, ul. Arkońska 4,
 • ORZECZNICTWO LEKARSKIE: 05-07.06.2017r., godz. 8.00, budynek Urzędu Marszałkowskiego III piętro sala nr 318, ul. Starzyńskiego 3-4, Szczecin,
 • BIOETYKA: 16-18.05.2017r., godz. 8.30, Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie,  ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11,
 • PRAWO MEDYCZNE: 26-29.06.2017r., godz. 8.30, Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11.

 

109 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ w Szczecinie

 • TRANSFUZJOLOGIA KLINICZNA: 11-15.09.2017r. godz. 8.30, sala konferencyjna – parter, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Szczecin, ul. Wojska Polskiego 80/82,
 • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ HIV, DIAGNOSTYKA I LECZENIE CHOROBY AIDS: 10.05.2017r., godz. 10.00, sala seminaryjna II piętro Kliniki Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych, budynek J, SPWSZ, ul. Arkońska 4,
 • ORZECZNICTWO LEKARSKIE: 12-14.06.2017r., godz. 8.00, budynek Urzędu Marszałkowskiego III piętro sala nr 318, ul. Starzyńskiego 3-4, Szczecin,
 • BIOETYKA: 19.05.2017r. i 22-23.05.2017r., godz. 8.30, Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie,  ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11,
 • PRAWO MEDYCZNE: 30.06.2017r. i 03-05.07.2017r., godz. 8.30, Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11.

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY w Szczecinie
lokalizacja ul. Sokołowskiego, Szczecin-Zdunowo

 • TRANSFUZJOLOGIA KLINICZNA: 26-30.06.2017r. godz. 8.30, sala konferencyjna – parter, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Szczecin, ul. Wojska Polskiego 80/82,
 • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ HIV, DIAGNOSTYKA I LECZENIE CHOROBY AIDS: 24.05.2017r., godz. 10.00, sala seminaryjna II piętro Kliniki Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych, budynek J, SPWSZ, ul. Arkońska 4,
 • ORZECZNICTWO LEKARSKIE: 11-12.05.2017r. i 15.05.2017r., godz. 8.00, budynek Urzędu Marszałkowskiego III piętro sala nr 318, ul. Starzyńskiego 3-4, Szczecin,
 • BIOETYKA: 29-31.05.2017r., godz. 8.30, Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie,  ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11,
 • PRAWO MEDYCZNE: 04-07.09.2017r., godz. 8.30, Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11.

 

SPWZOZ W STARGARDZIE

 • TRANSFUZJOLOGIA KLINICZNA: 28-31.08.2017r. i 01.09.2017r., godz. 8.30, sala konferencyjna – parter, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Szczecin, ul. Wojska Polskiego 80/82,
 • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ HIV, DIAGNOSTYKA I LECZENIE CHOROBY AIDS: 26.04.2017r., godz. 10.00, sala seminaryjna II piętro Kliniki Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych, budynek J, SPWSZ, ul. Arkońska 4,
 • ORZECZNICTWO LEKARSKIE: 29-31.05.2017r., godz. 8.00, budynek Urzędu Marszałkowskiego III piętro sala nr 318, ul. Starzyńskiego 3-4, Szczecin,
 • BIOETYKA: 11-12.05.2017r. i 15.05.2017r., godz. 8.30, Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie,  ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11,
 • PRAWO MEDYCZNE: 19-20.06.2017r. i 22-23.06.2017r., godz. 8.30, Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11.

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ W CHOSZCZNIE

 • TRANSFUZJOLOGIA KLINICZNA: 28-31.08.2017r. i 01.09.2017r., godz. 8.30, sala konferencyjna – parter, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Szczecin, ul. Wojska Polskiego 80/82,
 • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ HIV, DIAGNOSTYKA I LECZENIE CHOROBY AIDS: 26.04.2017r., godz. 10.00, sala seminaryjna II piętro Kliniki Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych, budynek J, SPWSZ, ul. Arkońska 4,
 • ORZECZNICTWO LEKARSKIE: 29-31.05.2017r., godz. 8.00, budynek Urzędu Marszałkowskiego III piętro sala nr 318, ul. Starzyńskiego 3-4, Szczecin,
 • BIOETYKA: 11-12.05.2017r. i 15.05.2017r., godz. 8.30, Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie,  ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11,
 • PRAWO MEDYCZNE: 19-20.06.2017r. i 22-23.06.2017r., godz. 8.30, Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11.

 

SP ZOZ MSWiA W SZCZECINIE

 • TRANSFUZJOLOGIA KLINICZNA: 28-31.08.2017r. i 01.09.2017r., godz. 8.30, sala konferencyjna – parter, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Szczecin, ul. Wojska Polskiego 80/82,
 • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ HIV, DIAGNOSTYKA I LECZENIE CHOROBY AIDS: 26.04.2017r., godz. 10.00, sala seminaryjna II piętro Kliniki Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych, budynek J, SPWSZ, ul. Arkońska 4,
 • ORZECZNICTWO LEKARSKIE: 29-31.05.2017r., godz. 8.00, budynek Urzędu Marszałkowskiego III piętro sala nr 318, ul. Starzyńskiego 3-4, Szczecin,
 • BIOETYKA: 11-12.05.2017r. i 15.05.2017r., godz. 8.30, Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie,  ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11,
 • PRAWO MEDYCZNE: 19-20.06.2017r. i 22-23.06.2017r., godz. 8.30, Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11.

 

W/w szkolenia są obowiązkowe i nie przewiduje się terminów dodatkowych.

W razie pytań prosimy o kontakt z Panią Kamilą Sidor tel. 91 48 74 936 wew. 116, pokój nr 3.