tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Władze i struktura Izby Komisje Problemowe i Koła Wykaz komisji problemowych i kół

Wykaz komisji problemowych i kół

Wykaz
komisji i kół problemowych
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie
VII kadencji

1. Komisja Stomatologiczna
dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler – przewodnicząca

2. Komisja Finansowa
dr n. med. Janusz Malecha – przewodniczący

3. Komisja Socjalna
dr n. med. Łukasz Tyszler – przewodniczący

4. Komisja ds. Kształcenia Podyplomowego
dr n. med. Mariusz Pietrzak – przewodniczący

5. Komisja ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu 
lek. dent. Małgorzata Szydłowska – przewodnicząca

6. Komisja ds. Rejestracji Praktyk Prywatnych 
lek. dent. Beata Urbańska – przewodnicząca

7. Komisja Etyki Lekarskiej
dr hab. n. med. prof. PUM Tadeusz Sulikowski – przewodniczący

8. Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji
dr n. med. Grzegorz Czajkowski – przewodniczący

9. Komisja ds. Kontaktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, Administracją Publiczną i Środowiskami Medycznymi
lek. med. Krzysztof Kozak – przewodniczący

10. Koło Seniora
lek. dent. Halina Teodorczyk – przewodniczący

11. Koło Młodego Lekarza
lek. dent. Kaja Lisak - przewodniczący