tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Władze i struktura Izby Okręgowa Rada Lekarska Terminy posiedzeń PREZYDIUM ORL w 2017r.

Terminy posiedzeń PREZYDIUM ORL w 2017r.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie:

11.01.2017r.            22.02.2017r.            08.03.2017r.            26.04.2017r.

10.05.2017r.            07.06.2017r.            19.07.2017r.            09.08.2017r.

 06.09.2017r.           04.10.2017r.            08.11.2017r.            06.12.2017r.


Posiedzenia rozpoczynać się będą o godzinie 13.00.