tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Władze i struktura Izby Okręgowa Rada Lekarska
Terminy posiedzeń ORL w 2017r.

Terminy posiedzeń ORL w 2017r.

Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie:

25.01.2017r.            08.02.2017r.            22.03.2017r.            05.04.2017r.

24.05.2017r.            21.06.2017r.            20.09.2017r.            18.10.2017r.

22.11.2017r.            20.12.2017r.


Posiedzenia rozpoczynać się będą o godzinie 11.00.