tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Władze i struktura Izby Okręgowa Komisja Wyborcza
Skład OKW

Skład OKW

Lek. Tomasz Jarowicz – Przewodniczący
Lek. Wiesław Kupiński – Wiceprzewodniczący
Dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler – Sekretarz

Członkowie:
Dr n. med. Janusz Malecha
Lek. Agnieszka Żukiewicz