tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Władze i struktura Izby Okręgowa Rada Lekarska
Prezydium Rady

Prezydium Rady

Zgodnie z art. 24 ustawy o izbach lekarskich okręgowa rada lekarska wybiera spośród swoich członków prezydium. Prezydium okręgowej rady lekarskiej stanowią: przewodniczący oraz wybrani przez radę jego zastępcy, sekretarz, skarbnik i członkowie.
Prezydium okręgowej rady lekarskiej działa w imieniu rady w sprawach określonych uchwałą rady.

Lek. Bielewicz Michał - Zastępca Sekretarza
Dr n. med. Czajkowski Grzegorz
Dr n. med. Górski Maciej - Skarbnik
Lek. Kupiński Wiesław
Dr n. med. Pietrzak Mariusz
Dr n. med. Rękawek Krzysztof - Wiceprezes
Dr hab. n. med. Romanowski Maciej - Wiceprezes
Dr n. med. Ruchała-Tyszler Agnieszka - Wiceprezes
Prof. dr hab. n. med. Sulikowski Tadeusz
Dr n. med. Tyszler Łukasz
Dr n. med. Wiśniewska Magda - Prezes
Dr n. med. Zarzycki Mariusz
Dr n. med. Zienkiewicz Marleta - Sekretarz