tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Władze i struktura Izby Komisje Problemowe i Koła Komisja ds. Współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia, Administracją Pubiczną i Środowiskami Medycznymi:

Komisja ds. Współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia, Administracją Pubiczną i Środowiskami Medycznymi:

  1. Kozak Krzysztof – Przewodniczący
  2. Litwin Piotr
  3. Ptak Karol
  4. Urbańska Beata.