tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Władze i struktura Izby Komisje Problemowe i Koła
Koło Młodego Lekarza

Koło Młodego Lekarza

lek. dent. Kaja Lisak - Przewodnicząca
lek. Michał Bulsa - Wiceprzewodniczący
lek. dent. Kinga Dmochowska - Wiceprzewodnicząca
lek. Jakub Kościuszkiewicz - Sekretarz.